ITC / Pracownicy / Emeryci i osoby współpracujące / Kołtyś Jerzy

Jerzy Kołtyś

dr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 205A, e-mail: Jerzy.Koltys@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 28

 

 

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Starszy wykładowca w Zakładzie Termodynamiki

 

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Opracowanie nietypowych metod pomiarów właściwości cieplnych
 • Pomiary przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych metodą aparatu płytowego
 • Pomiary przewodności cieplnej materiałów dobrze przewodzących metodą aparatu prętowego z wykorzystaniem rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła

 

Dydaktyka:

 • Termodynamika 2 (LAB) (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Wymiana Ciepła 2 (LAB)
 • Laboratoria Zintegrowane
 • Miernictwo Cieplno-Przepływowe (niestacjonarne)

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Pomiar właściwości cieplnych układu termoelektrycznego.
 • Pomiar przewodności cieplnej materiału sypkiego Ceratherm w aparacie prętowym z wykorzystaniem rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła

 

Ważniejsze publikacje:

 1. Kołtyś Jerzy: Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do rozwiązania odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła w obszarze wieloskładnikowym. Biuletyn Informacyjny Instytutu Techniki Cieplnej PW, Nr 78, 1993, s. 37-52.
 2. Domański R., Jaworski M., Rebow M., Kołtyś J.: Wybrane zagadnienia
  z termodynamiki w ujęciu komputerowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 3. Kołtyś J. Domański R.: Wyznaczanie składowych tensora przewodności cieplnej kompozytu grafitowego metodą porównawczą przy wykorzystaniu rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła. XI Sympozjum Wymiany Ciepła
  i Masy Gliwice-Szczyrk 2001, t. 1, s. 339-346.
 4. Kołtyś J., Domański R.: Wyznaczanie przewodności cieplnej spienionego aluminium metodą porównawczą przy wykorzystaniu rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła. Konferencja - Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej Warszawa 2001, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001, z. 190, s. 197-208.
 5. Koltys J., Furmanski P. Domanski R.: Determination of Thermal Conductivity
  of Highly Conducting Materials by Comparative Method Using Parameter Estimation Technique. 26-th International Thermal Conductivity of Highly Conducting Conference in Boston on 6-8 August 2001.
 6. Kołtyś J., Domański R.: Wyznaczanie składowych tensora przewodności cieplnej materiałów o właściwościach ortotropowych metodą porównawczą, przy wykorzystaniu rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła. Materiały XVIII Zjazdu Termodynamików 2-6 września 2002, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2002, t. 2, s. 653-660.
 7. Kołtyś J.: Metoda wyznaczania przewodności cieplnej oparta na numerycznym rozwiązywaniu odwrotnego zagadnienia przewodzenia ciepła.  Praca doktorska Politechnika Warszawska,  2004
 8. Kołtyś J., Domański R.: Badanie radiatora z dołączonym  pojemnikiem z PCM
  XIII SYMPOZJUM WYMIANY CIEPŁA I MASY, 2007, TI, strony:549 -556
 9. Domański R., Kołtyś J., Jaworski M.: Phase Change Materials (PCM) – Experimental Investigation Temperature Control of Electronics with the  Use of Phase TRANSPORT PHENOMENA IN MULTIPHASE SYSTEMS, 2008, Volume 2, Pp 175 ÷ 180
 10. Kołtyś J:  Pomiar przewodności cieplnej stali 1H18N9T, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2009

 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

 • Badania      przewodności cieplnej  warstwy farby      z dodatkiem proszku ceramicznego CeraTherm.
 • Badania      radiatorów z układami PCM

 

Ważniejsze ekspertyzy wykonane w ciągu ostatnich 5 lat:

 • Modernizacja stanowiska do pomiaru przewodności cieplnej Dynatech, w celu umożliwienia wykorzystania rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła, do wyznaczenia współczynnika przewodzenia ciepła dla materiałów o dużej przewodności cieplnej

 

Materiały dydaktyczne 

(dostępne po zalogowaniu się)


Termodynamika I - ćwiczenia