ITC / IT / Microsoft DreamSpark

Microsoft DreamSpark

Dostęp do Dreamspark

W ramach programu wszyscy studenci oraz pracownicy Wydziału MEiL mają prawo do nieodpłatnego korzystania z oprogramowania firmy Microsoft.

 • licencja zawiera większość oprogramowania firmy Microsoft z wyłączeniem niektórych programów użytkowych oraz gier
 • oprogramowanie może być instalowane na prywatnych komputerach uczestników programu
 • oprogramowanie może być wykorzystywane tylko do działalności niekomercyjnej (dydaktycznej i naukowej)
 • w przypadku studentów oprogramowanie może być używane również po zakończeniu studiów, ale pod warunkiem użytkowania niekomercyjnego i bez prawa do aktualizacji
 • Dreamspark działa podobnie do sklepu internetowego i umożliwia pobieranie obrazów płyt z oprogramowaniem wprost z serwera

Procedura otrzymania kluczy do oprogramowania (studenci studiów dziennych)

 • każdy zarejestrowany student ma automatycznie zakładane konto mailowe w postaci <numer_indeksu>@pw.edu.pl (instrukcja obsługi konta znajduje się tu)
 • pełen adres konta mailowego jest loginem do Dreamspark
 • hasło do Dreamspark jest ustalane przy pierwszym logowaniu i jest inne niż hasło do konta mailowego
 • konta w Dreamspark są zakładane „hurtowo” raz w roku, na przełomie października i listopada („przełom października i listopada” oznacza dni między 20.10. a 10.11.) na podstawie list otrzymanych z Dziekanatu, a w przypadku późniejszej rejestracji indywidualnie po kontakcie mailowym
 • po założeniu kont Dreamspark, system automatycznie wysyła wiadomość ze szczegółowym opisem aktywacji dostępu
 • w przypadku braku maila z informacją o aktywacji należy użyć opcji przypominania hasła – link dostępny na stronie logowania Dreamspark

Procedura otrzymania kluczy do oprogramowania (studenci studiów doktoranckich oraz pracownicy)

Konta są zakładane indywidualnie po kontakcie mailowym (dreamspark@meil.pw.edu.pl).

W przypadku wyczerpania opcji dostępu opisanych powyżej, prosimy o kontakt pod adresem: dreamspark@meil.pw.edu.pl

Ze względu na brak innej możliwości identyfikacji prosimy pisać z kont, które są zarazem loginem do systemu.

Maile z pytaniami o informacje zawarte na tej stronie będą ignorowane.

Dostęp do Dreamspark

Comments

Log in or create a user account to comment.