ITC / IT / Poczta ITC / Zimbra Collaboration Server / Zimbra Conector for Outlook

Zimbra Conector for Outlook

Aktualna wersja Outlook Conector jest do pobrania stąd https://www.zimbra.com/downloads/zimbra-connector-for-outlook/

Poniżej do pobrania pliki w niewielkim stopniu zmodyfikowane:

  •  wpisany już adres serwera helios.itc.pw.edu.pl
  •  wyłączone wyświetlanie aliasów kont,
  •  tworzenie konta w aktualnym profilu (zazwyczaj Outlook) zamiast tworzenia nowego

Dla Outlook w wersji 32 bity (większość instalacji Office):

Dla Outlook w wersji 64 bity:

Instalacja i konfiguracja zależy od tego, czy już używaliśmy programu Outlook i mamy tam jakieś konta pocztowe, czy jest to pierwsze jego uruchomienie.

Dodawanie konta, należy wybrać konfigurację ręczną

2017-03-02 14_43_35-Dodaj nowe konto

następnie

2017-03-02 14_44_12-Dodaj nowe konto
2017-03-02 14_45_23-Ustawienia konfiguracji serwera Zimbra 1