ITC / Kalendarz / Seminarium Instytutowe - Badania silników rakietowych w Politechnice Warszawskiej

Seminarium Instytutowe - Badania silników rakietowych w Politechnice Warszawskiej

Dr hab. inż. Jan Kindracki

ZSL

Badania silników rakietowych w Politechnice Warszawskiej