ITC / Kalendarz / Seminarium Instytutowe - Technologia czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych z wykorzystaniem CO2

Seminarium Instytutowe - Technologia czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych z wykorzystaniem CO2

Dr inż. Marcin Wołowicz

ZMUE

Technologia czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych z wykorzystaniem dwutlenku węgla