ITC / News / Aktualności PW / Eksperyment NA61/SHINE, czyli jak polscy naukowcy podbijają międzynarodowy projekt

Eksperyment NA61/SHINE, czyli jak polscy naukowcy podbijają międzynarodowy projekt

Fizyka zderzeń ciężkich jonów jest dziedziną, której celem jest poznanie charakteru oddziaływań silnych. Ponieważ nie jest możliwe wyizolowanie pojedynczego ładunku kolorowego, priorytetem stało się opisanie diagramu fazowego silnie oddziałującej materii. Pojedynczy pomiar eksperymentalny nie jest wystarczający, aby taką strukturę zdefiniować. Stąd konieczność przeprowadzenia wielu różnych analiz z wielu dziedzin, gdzie każda z nich daje część odpowiedzi. Duży wkład w prowadzone prace mają naukowcy z Politechniki Warszawskiej.

admin@pw.edu.pl (Redaktor Qua)
16.02.2021 11:48
06.03.2021 22:17