ITC / News / Aktualności PW / Naukowcy z PW rozwijają badania nad światłowodowymi układami fotonicznymi opartymi na ciekłych kryształach

Naukowcy z PW rozwijają badania nad światłowodowymi układami fotonicznymi opartymi na ciekłych kryształach

Z punktu widzenia światłowodowej komunikacji optycznej, wymagany jest obecnie dalszy postęp w zakresie eliminowania pewnych wad badanych systemów fotonicznych, takich jak niewystarczająco szybkie czasy odpowiedzi na zewnętrzne pole elektryczne (dziesiątki milisekund) oraz konieczność stosowania wysokiego napięcia sterującego ze względu na dużą średnicę światłowodu fotonicznego (setki woltów). Naukowcy z PW pracują nad rozwiązaniem tego problemu. Ich projekt badawczy realizowany jest w ramach grantu badawczego FOTECH-2 finansowanego w ramach programy „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.

admin@pw.edu.pl (Redaktor Qua)
06.11.2021 10:09
24.11.2021 23:17