ITC / News / Aktualności PW / Opis czasowej ewolucji układów materii miękkiej metodami topologicznej niejednorodności strukturalnej - publikacja

Opis czasowej ewolucji układów materii miękkiej metodami topologicznej niejednorodności strukturalnej - publikacja

W 2017 roku naukowcy z Politechniki Warszawskiej, podczas prac laboratoryjnych, zaobserwowali po raz pierwszy strukturę fotoniczną w nematycznych ciekłych kryształach domieszkowanych nanocząstkami złota. Ta obserwacja zaskutkowała publikacją badań w 2019 roku w czasopiśmie z  górnego  decyla - ACS  Nano.  Badacze na tym nie poprzestali i w ramach realizacji grantu badawczego, otrzymanego w konkursie FOTECH-1, kontynuowali swoje badania, o których można przeczytać we właśnie opublikowanym w Communications Materials (grupa Nature) artykule.

admin@pw.edu.pl (Redaktor Qua)
14.01.2022 13:37
01.02.2022 02:17