ITC / News / Aktualności PW / PROM dla doktorantów i kadry akademickiej

PROM dla doktorantów i kadry akademickiej

Studenci studiów doktoranckich są najmniej umiędzynarodowioną grupą wśród polskiej społeczności akademickiej. Aby przełamać ten trend, Narodowa Agencja Wymiany Międzynarodowej uruchomiła program  umożliwiający doktorantom i kadrze akademickiej z różnych państw wymianę stypendialną. Składanie zgłoszeń o fundusze w ramach programu PROM potrwa do 2 lipca 2018.

Uczelnia
28.06.2018 11:24
06.07.2018 12:17