ITC / News / Centrum Informacji o Rynku Energii / PSE posumowały aukcję testową na rynku mocy

PSE posumowały aukcję testową na rynku mocy

PSE przeprowadziły 8 listopada aukcję testową na rynku mocy. Jej celem było zapoznanie uczestników...

09.11.2018 15:18
17.11.2018 15:18