ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Listy rankingowe OPUS 20 + LAP dla projektów we współpracy dwustronnej z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii, Czech i Szwajcarii

Listy rankingowe OPUS 20 + LAP dla projektów we współpracy dwustronnej z udziałem zagranicznych zespołów badawczych z Austrii, Czech i Szwajcarii

Narodowe Centrum Nauki
12.07.2021 09:13
20.07.2021 10:17