ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Plastik w rzekach górskich - laureat konkursu SONATA 16 pomoże rozwiązać problemy związane z zanieczyszczeniami środowiska w rejonie Karpat

Plastik w rzekach górskich - laureat konkursu SONATA 16 pomoże rozwiązać problemy związane z zanieczyszczeniami środowiska w rejonie Karpat

Narodowe Centrum Nauki
02.06.2021 13:02
10.06.2021 13:17