ITC / Pracownicy / Badawczo - dydaktyczni / Niespodziany Sławomir

Sławomir Niespodziany

Mgr inż. Sławomir Niespodziany

slawomir.niespodziany@pw.edu.pl

Asystent w Zakładzie Racjonalnego Użytkowania Energii (ITC, MEiL)

Tematyka badań:
- Mikroprocesory i mikrokontrolery
- Układy programowalne FPGA
- Układy elektroniczne, energoelektroniczne
- Automatyka, robotyka, sterowanie
- Systemy wbudowane
- Przetwarzanie sygnałów
- Przetwarzanie obrazu

Tematy prac dyplomowych:
- Modelowanie pracy regulator PID w wybranej aplikacji, przy pomocy LabView, lub Matlab
- Wykorzystanie LabView do symulacji stanowiska pomiarowego w laboratorium elektroniki
- Kontroler lotu drona (projekt i wykonanie układu elektronicznego)
- Stabilizacja lotu drona (implementacja i uruchommienie algorytmu)
- Robot kroczący, jeżdżący (lub inny)
- Aplikacja smartphone do sterowania robotem
- Komunikacja pomiędzy systemami (np. ze zdalnym pojazdem)
- Przetwornica w wybranej topologii
- System zbierania informacji z czujników

Plan zajęć
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
16:15-19:00 Electric Circuits 2 (NK317)

10:15-12:00 Technika Mikroprocesorowa 2 (NK397)

12:15-14:00 Technika Mikroprocesorowa 2 (NK397)

8:15-10:00 Konsultacje 14:15-17:00 Electric Circuits 2 (NK317)