ITC / Pracownicy / Doktoranci / Chwieduk Bartosz

Chwieduk Bartosz

BArtosz Chwieduk

mgr inż. - doktorant

pokój 53 hala C

e-mail: bartosz.chwieduk@itc.pw.edu.pl

konsultacje: wtorek 14-15 oraz środa 12-13.

Tematy prac przejściowych:
  • Charakterystyka energetyczna (audyt energetyczny) wybranego budynku.
  • Analiza energetyczna/ekonomiczna termomodernizacji wybranego budynku.
  • Badanie ogniw fotowoltaicznych/modułów pod symulatorem słonecznym.
  • Wymiarowanie instalacji fotowoltaicznej.
  • Analiza energetyczna działania autonomicznej instalacji fotowoltaicznej.
  • Analiza energetyczna/ekonomiczna działania instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci.
  • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie (fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompa ciepła).
  • Systemy słoneczne z kolektorami słonecznymi.

 

Możliwe zmiany, modyfikacje bądź propozycje własnych tematów.