ITC / Pracownicy / Doktoranci / Chwieduk Michał

Michał Chwieduk

linked_small

mgr inż. - doktorant

pokój 49 (na drzwiach napis 53) hala C

e-mail: michal.chwieduk@itc.pw.edu.pl

Konsultacje: piątek godz.: 14 - 15 lub inny dzień po wcześniejszym umówieniu.

Dydaktyka

 • NS718  Fotowoltaika - ćwiczenia
 • ANS517 RES – Solar Engineering II – laboratorium
 • NS540 Pompy ciepła - ćwiczenia
 • NW106 Informatyka I - laboratorium

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • Zacienie modułów fotowoltaicznych. Wpływ zacienienia na podstawowe parametry modułów fotowoltaicznych
 • Dobór i analiza funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej w polskich warunkach słonecznych
 • Badanie charakterystyk (przepływowa, cieplna) kolektora słonecznego (próżniowy lub płaski) pod symulatorem promieniowania słonecznego
 • Wyznaczanie maksymalnej teoretycznej sprawności ogniw fotowoltaicznych dla różnych rozkładów widmowych promieniowania słonecznego (obliczenia)
 • Symulacja działania instalacji fotowoltaicznej na podstawie danych godzinowych natężenia promieniowania słonecznego w warunkach polskich
 • Chłodzenie słoneczne – porównanie dostępnych technologii
 • Chłodzenie słoneczne – propozycja instalacji wykorzystującej moduły fotowoltaiczne do chłodzenia/klimatyzacji pomieszczeń
 • Program do pomiarów charakterystyk kolektorów słonecznych (LabView)
 • Stanowisko do archiwizacji danych z instalacji kolektorów słonecznych firmy Viessmann (II piętro ITC)
 • Modelowanie pracy gruntowych magazynów ciepła
 • Symulacja pracy słonecznych systemów grzewczych

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • Energetyka słoneczna: chłodzenie słoneczne, fotowoltaika, kolektory słoneczne
 • Charakterystyka energetyczna budynku
 • Gruntowe magazyny ciepła