ITC / Pracownicy / Doktoranci / Chwieduk Michał / Tematyka prac badawczo – naukowych

Tematyka prac badawczo – naukowych

  • Energetyka słoneczna: chłodzenie słoneczne, fotowoltaika, kolektory słoneczne
  • Charakterystyka energetyczna budynku
  • Gruntowe magazyny ciepła