ITC / Pracownicy / Doktoranci / Chwieduk Michał / Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych

 • Zacienie modułów fotowoltaicznych. Wpływ zacienienia na podstawowe parametry modułów fotowoltaicznych
 • Dobór i analiza funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej w polskich warunkach słonecznych
 • Badanie charakterystyk (przepływowa, cieplna) kolektora słonecznego (próżniowy lub płaski) pod symulatorem promieniowania słonecznego
 • Wyznaczanie maksymalnej teoretycznej sprawności ogniw fotowoltaicznych dla różnych rozkładów widmowych promieniowania słonecznego (obliczenia)
 • Symulacja działania instalacji fotowoltaicznej na podstawie danych godzinowych natężenia promieniowania słonecznego w warunkach polskich
 • Chłodzenie słoneczne – porównanie dostępnych technologii
 • Chłodzenie słoneczne – propozycja instalacji wykorzystującej moduły fotowoltaiczne do chłodzenia/klimatyzacji pomieszczeń
 • Program do pomiarów charakterystyk kolektorów słonecznych (LabView)
 • Stanowisko do archiwizacji danych z instalacji kolektorów słonecznych firmy Viessmann (II piętro ITC)
 • Modelowanie pracy gruntowych magazynów ciepła
 • Symulacja pracy słonecznych systemów grzewczych