ITC / Pracownicy / Emeryci i osoby współpracujące / Błaszczyk Paweł

Paweł Błaszczyk

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo – technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, rada programowych, naukowych itp,

 • Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Odnawialne źródła energii
 • Optyczne systemy pomiarowe w energetyce i ciepłownictwie
 • Racjonalne użytkowanie energii elektrycznej
 • Symulacja działania układów energoelektronicznych

Dydaktyka:

 • Elektrotechnika I - NW113
 • Elektrotechnika II - NK317
 • Elektronika I  – NW135
 • Elektronika II - NK316
 • Electric Circuits I – ANW113
 • Electric Circuits II – ANW317
 • Electronics II – ANK316
 • Electric Machines – ANK442
 • Engineering Project – ANK382

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Metodyka dobierania elementów elektrycznych i elektronicznych dla małych elektrowni wodnych i wiatrowych.
 • Przegląd nowoczesnych rozwiązań OŹE.
 • Symulacja działania farmy wiatrowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastosowanie O

ŹE w warunkach miejskich/ zielony budynek.

Analiza nowoczesnej technologii paneli fotowoltaicznych

Stworzenie oprogramowania symulującego działanie układów energoelektronicznych.

Koncepcja i projekt stanowiska laboratoryjnego z zakresu energoelektroniki.

Ekonomiczne i prawne uzasadnienie korzystania z OŹE w Polsce.

Koncepcja stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do przedmiotu “Electric Circuits”.

Koncepcja stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do przedmiotu “Electronics”.

Metody magazynowania energii elektrycznej dla farm wiatrowych.

Metody monitorowania i pomiaru rur ciepłowniczych – określenie wymagań dla urządzenia pomiarowego

 

Możliwość ustalenia wspólnie ze studentem tematu i zakresu pracy. Tematyka może dotyczyć w szczególności takich dziedzin, jak: odnawialne źródła energii, racjonalne użytkowanie energii, systemów pomiaru kształtu, odkształceń i przemieszczeń, systemów inspekcji.

 

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat::

 

Sitnik R., Sładek J., Kupiec M., Błaszczyk P. M., Kujawińska M., „New concept of fast hybrid contact and no-contact measurement for automotive industry” Photonics in the Automobile II. Edited by Meyrueis, Patrick P.; Pearsall, Thomas P.. Proceedings of the SPIE, Volume 6198, pp. 619803 (2006).

Sładek J., Sitnik R., Kupiec M., Błaszczyk P. M., “The new hybrid method for fast and precise measurement” XVIII IMEKO WORLD CONGRESS Metrology for a Sustainable Development, September, 17 – 22, 2006, Rio de Janeiro, Brazil.

Błaszczyk P. M.„The concept of fitting point cloud data representing a 3d object to CAD models in order to determine calculate shape incompatibility” Materiały konferencyjne, Wilga 2005.

Błaszczyk P. M., „Real 3d-objects shape characterization - the concept of fitting 3D-measurement points to CAD models” Materiały konferencyjne, Serock 2005.

Sitnik R., Błaszczyk  P. M., “Segmentation of unsorted cloud of points data from full field optical measurement for metrological validation”, Computers in Industry, Volume 63, Issue 1, January 2012, Pages 30–44.

Kujawińska M., Putz B., Sitnik R., Błaszczyk P. M., Bączyk M., Filipczak A., Witkowski M., Załuski W., Jaźwiński M., Wiśniewski H., „Akademicki podręcznik multimedialny - Technika obrazowa”.

Błaszczyk P. M., Kujawińska M. „Low cost laser triangulation system for rail and guide wear evaluation”, Periodical of Key Engineering Materials Vol. 518 in 2012 strony 193-200.

Kujawińska M., Malesa M., Malowany K., Błaszczyk P.M., „Application of image based methods for monitoring and measurements of structures in power stations”, Periodical of Key Engineering Materials Vol. 518 in 2012 strony 24-36.

Sładek J., Sitnik R., Kupiec M., Błaszczyk P. M."The hybrid coordinate measurement system as a response to industrial requirements" Metrology and Measurement Systems 2010, Vol. 17, nr 1, s. 109-117.

Sitnik R., Kujawińska M., Błaszczyk P. M. "New structured light measurement and calibration method for 3D documenting of engineering structure" 2011  Proc. SPIE, v. 8082, strony: 808218-1/11 .

Sitnik R., Sładek J., Kupiec M., Błaszczyk P. M."Opto-numeryczny system do pomiaru elementów geometrycznych zintegrowany z Współrzędnościową Maszyną Pomiarową" 2008  VIII Szkoła – Konferencja Metrologia Wspomagana Komputerowo, MWK 2008, Waplewo, 27.05-30.05.2008, strony: 82, wyd. CD, poz. 63.

 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat:

 

 • Błaszczyk P. M. – współwykonawca: MONIT - "Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji i ocena jej żywotności" - (projekt strukturalny) nr 5013 1143 0112/nr umowy UDA-POIG.01.01.02-00-013/08-00.

 

 • Błaszczyk P. M. – współwykonawca: Grant dziekański „Opracowanie koncepcji dopasowania chmury punktów reprezentujących trójwymiarowy obiekt pomierzony optycznymi metodami do modelu obiektu CAD” promotor: prof. inż. Romuald Jóźwicki, Nr. 503 G  1143  1940  005, 01.04.2005-31.03.2006.