ITC / Pracownicy / Emeryci i osoby współpracujące / Gut Zbigniew / Publikacje i konferencje

Publikacje i konferencje

 1. M. Błogowski, Z. Gut, S. Siwiec, P. Wolański, M. Kutsukawa: „ Wizualizacja procesów spalania w silniku” - seminarium w Bystrej, XI 1996;
 2. Z. Gut, P. Wolański, R. Hee, R. Waterfall: „ Zastosowanie tomografii procesorowej w wizualizacji procesów spalania” - seminarium PIS w Krakowie, XI 1996.
 3. Z. Gut, P. Wolański Warsaw Uniwersity of Technology, Warsaw, Poland, R. Hee, R. C. Waterfall, UMIST, Manchester, UK: „Application of Electrical Tomography to Combustion Studies”, Proceedings of the 16th ICDER, Kraków, 1997, pp.113-116.
 4. P. Wolanski, Z. Gut , W. Niedziela, J. Przastek, St. Siwiec: Study of Combustion Dynamics in the Research Engine, International Fuels & Lubricants Meeting & Exposition, October 1997, Tulsa, OK, USA, Session: Diagnostics In Si Engines
 5. M. Blogowski, Z. Gut, J. Przastek, S. Siwiec, P. Wolanski, M. Kutsukawa, Atef A. El-Atroush: „Experimental Investigations of Combustion in the Single Cycle Research Engine” -  Proceedings of the ICDERS, Kraków, 1997, pp.481-482.
 6. Wolanski, P., Gut, Z., Niedziela, W., Przastek, J. et al., "Study of Combustion Dynamics in the Research Engine," SAE Technical Paper 972829, 1997.
 7. P. Wolanski, Z. Gut, W. Niedziela, J. Przastek, S. Siwiec:  „Study of Combustion Dynamics in Research Engine” - Jet Ignition for Control of the Exothermic Process of Combustion in IC Engines, Ed. Piotr Wolański, 1998, pp. 35-44.
 8. Mehdiyev R.I., Gut Z., Siwiec S., Wolanski, P., “Combustion of the Stratified Charge in Two-Vortex System”, 27th International Symposium on Combustion, University of Colorado at Boulder, August 2-7, 1998, Abstracts of Symposium Papers, pg. 81.
 9. Z. Gut, S. Siwiec, P. Wolanski, R.I. Mehdiyev, „Investigation of flame structure in the double swirling chamber by Schlieren and PIV method” - Proceedings of „3rd - Japan-Central Europe Joint Workshop on Modelling and Simulation of Non-linear Engineering Systems and Related Phenomena”, Bratislava, 1998, pp.254-258.
 10. R.I. Mehdiyev, Z. Gut, S. Siwiec, P. Wolanski: „The Combustion of the Automobile Engine with Stratified Charge.” - 16th International Symposium on Combustion Processes, Kazimierz Dolny, 1999.
 11. Z. Gut, P. Wolański, R. Hee, R. Waterfall: „ Monitoring flame position and stability in combustion cans using ECT”, World Congress on Industrial Process Tomography, pp.35-38, Buxton, 1999.
 12. Z. Gut, S. Siwiec, W. Glinka: „Studies of Combustion in Bi-Modal Chamber” - Proceedings of „4th - Japan-Central Europe Joint Workshop on Energy and Information in Non-Linear Systems”, Brno, 2000, pp.69-70.
 13. Z. Gut, S. Siwiec, W. Glinka: „Spalanie uwarstwionych mieszanin palnych w silniku ZI” – Journal of KONES, Nałęczów, 2000, str. 99-107.
 14. Wolański, P., Gut, Z., C. Waterfall and R. He: "Flame visualization in cylindrical chamber by means of electrical capacitance tomography (ECT)", Archivum Combustionis, Vol 20, Nr 3-4, pp. 9-17, 2000.
 15. P. Wolański, Z. Gut, W.A. Trzciński, L. Szymańczyk, J. Paszula: „Visualization of turbulent combustion of TNT detonation products in a steel vessel” – Shock Waves,  Vol.10, Nr 2, May 2000, pp. 127-136
 16.  Roger C. Waterfall ; R. He ; P. Wolanski ; Z. Gut: "Flame visualizations using electrical capacitance tomography (ECT)", Proc. SPIE 4188, Process Imaging for Automatic Control, 242, February 2, 2001.
 17. Gut Z., Niedziela W., Siwiec S.: „Możliwości wykorzystania pojemnościowej tomografii komputerowej w procesach spalania w silnikach tłokowych i odrzutowych”, Journal of KONES, Jurata, 2002.
 18. Wolański P., Gut Z.: "Application of two-stage combustion in the bi-modal chamber for internal combustion engines", Proceedings of 29 Int. Symposium on Combustion, July 21-26, 2002, Sapporo, Japonia.
 19. Gut Z., Niedziela W., Siwiec S.: „Pojemnościowa tomografia komputerowa w procesach spalania”, Journal of KONES, Wisła, 2003.
 20. Gut Z., Niedziela W., Szymczyk J.: „Pojemnościowa tomografia komputerowa, elektryczne aspekty spalania”, Journal of KONES, Zakopane, 2004.
 21. Gut Z., Wolański P., Szymczyk J., Niedziela W.: ”Wizualizacja stacjonarnych płomieni z wykorzystaniem pojemnościowej tomografii komputerowej”, Archiwum Spalania, 2004, Vol.4, Nr.1-4, str. 17-24.
 22. R. Mehdiyev, P.Wolanski, D. Bayka, Z. Gut, H. Arslan: „Gasoline Engine with Two-Stage Combustion Mechanism”, 31st International Symposium on Combustion Heidelberg, posters session, Germany, August 6-XI, 2006.
 23. Gut Z,. Wolański P.: "Visualization of Flames Using Electrical Capacitance Tomography", 21-st ICDERS, Poitier, France, July, 2007.
 24. Z. Gut, P. Wolański: “Visualization of Flames Using Electrical Capacitance Tomography”, XX International Symposium on Combustion Processes, Pułtusk, Poland, September 2-5, 2007.
 25. W. Trzciński, S. Cudziło, M. Szala, Z. Gut: ”Investigation of Combustion of Calcium Silicide/polytetrafluoroetylene Mixtures”, XX International Symposium on Combustion Processes, Pułtusk, Poland, September 2-5, 2007.
 26. Gut Z., Wolański P.: „Wizualizacja procesów spalania z wykorzystaniem pojemnościowej tomografii komputerowej”, VIII Konferencja "Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej – PBEC, 11-14.12.2007, Warszawa,
 27. W. Trzciński, S. Cudziło, M. Szala, Z. Gut: ” Investigation of Combustion of Calcium Silicide/polytetrafluoroetylene Mixtures”, Archivum Combustionis, Vol. 3-4, pp.69-78, 2007
 28. Gut Z., Wolański P.: “Flame Imaging Using 3-D Electrical Capacitance Tomography”, 22-st ICDERS, Mińsk, Białoruś, July, 2009.
 29. Gut Z., Wolański P.: “Diagnostic of combustion process inside the turbojet combustion chamber by Electrical Capacitance Tomography”, 19th ISABE Conference, Montreal, Kanada, 2009.
 30. J. Kindracki, P. Wolański, Z. Gut: “The Experimental Research on The Small Model of The Rocket Engine with Rotating Detonation”, European-Russian Scientific Workshop on Rotating Detonation Wave Engines for Space Propulsion (2009)
 31. J. Kindracki, P. Wolanski, Z.Gut: “Experimental Research on the Rotating Detonation in Gaseous Fuel-Oxygen Mixtures”, 22nd ICDERS, Minsk, Belarus, 2009
 32. Jan Kindracki, Piotr Wolański, Zbigniew Gut “Experimental Research On The Rotating Detonation Engine In Hydrogen-Air Mixtures”, EUCASS, 6-9 Lipiec 2009, Versal, Francja
 33. Zbigniew Gut; Piotr Wolanski: “Flame Imaging Using 3-D Electrical Capacitance Tomography”, Combustion Science and Technology, Volume 182, Issue 11 & 12 , pages 1580 – 1585, November 2010
 34. J. Kindracki, P. Wolański, Z. Gut: “Experimental research on the rotating detonation in gaseous fuels–oxygen mixtures”, Shock Waves, 10.1007/s00193-011-0298-y.
 35. Z. Gut, P. Wolanski, P. Oleszczak:"Monitoring of combustion processes in industrial burners using Electrical Capacitance Tomography", Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 3 2011.
 36. Kindracki, J., Kobiera, A., Wolański, P., Gut, Z., Folusiak, M., Swiderski, K.:"Experimental and numerical study of the rotating detonation engine in hydrogen-air mixtures", EUCASS Proceedings Series, Volume 2, 2011, pp.555-582.
 37. Z. Gut and P. Wolanski: “Electrical Capacitance Tomography system for determination of liquids in tanks rockets and satellites”, EUCASS, 1-5 July 2013, Munich, German.
 38. Z.Gut, L. Mezyk, P. Wolanski: "Research on Thermal Decomposition of Hydrogen Peroxide", Conference EUCASS, 29 June - 3 July, 2015, Kraków, Poland.
 39. Z.Gut, L. Boruc:"Visualization of Flames using Electrical Capacitance Tomography", 7th International Symposium on Process Tomography, 1-3 September 2015, Dresden, Germany.
 40. L. Mezyk, Z. Gut, P. Wolanski, G. Rarata: "Research on thermal decomposition of hydrogen peroxide", 66th International Astronautical Congress, 2015, Jerusalem, Izrael.
 41. Z.Gut: "Selected application of electrical capacitance tomography in monitoring of combustion process", Transactions of the Institute of Aviation, No.4 (245), pp.26-36, Warsaw, 2016, DOI:10.5604/05096669.1226349.
 42. L. Mezyk, Z. Gut, P. Wolanski, G. Rarata: "Research on thermal decomposition of 98%+ hydrogen peroxide of HTP class", Journal of Power Technologies”, Vol. 96 Issue 5, 2016.
 43. Lukasz Mezyk, Zbigniew Gut, Przemyslaw Paszkiewicz, Piotr Wolanski, Grzegorz Rarata: "Research on Thermal Decomposition of Hydrogen Peroxide as an Option For Low Thrust Propulsion System", X International Scientific Conference: “Development Trends in Space Propulsion Systems”, November 30th - December 01st 2017, Warsaw, Poland
 44. Lukasz Mezyk, Zbigniew Gut, Przemyslaw Paszkiewicz, Piotr Wolanski, Grzegorz Rarata: "Possibility of Using Thermal Decomposition of Hydrogen Peroxide For Low Thrust Propulsion System Application", EUCASS 7th European Conference for Aeronautics and Space Sciences, 3-6 July 2017, Milan, Italy.
 45. Lukasz Mezyk, Zbigniew Gut, Przemyslaw Paszkiewicz: "Research on Thermal Decomposition of Hydrogen Peroxide For Low Thrust Propulsion System Application", 68th International Astronautical Congress, 25-29 September 2017, Adelaide, Australia
 46. Michal Pakosz, Bartosz Bartkowiak, Adam Okninski, Kamil Sobczak, Damian Kaniewski, Jan Matyszewski, Pawel Nowakowski, Blazej Marciniak, Dawid Cieslinski, Damian Rysak, Dominik Kublik, Grzegorz Rarata, Jaromir Smetek, Pawel Surmacz, Wojciech Florczuk, Piotr Wolanski, Anna Barbara Kasztankiewicz, Maciej Skorski, Jacek Mazurek, Zbigniew Gut: "Development of a low cost sounding rocket propelled by a hybrid
  motor", 68th International Astronautical Congress, 25-29 September 2017, Adelaide, Australia
 47. Lukasz Boruc, Zbigniew Gut, Piotr Wolanski: "Theoretical calculation of dielectric permittivity of combustion products", XXIII International Symposium on Combustion Processes, 3-6 September 2017, Rynia, Poland