ITC / Pracownicy / Emeryci i osoby współpracujące / Jankowski Zbigniew

Zbigniew Jankowski

Zbigniew Jankowski, dr inż. (adiunkt-emeryt), nr telefonu 222 345284

adres e-mail zbijan8@wp.pl,

nr pokoju 416

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

Pełnomocnictwo Dziekana ds. nauczania,

Kierownictwo Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych,

Kierownictwo Pracowni Cieplnej Technikum Energetycznego

Tematyka prac badawczo – naukowych:

Wymienniki regeneracyjne bloków energetycznych,

Gospodarka wodna i technologia wody w siłowniach cieplnych,

Pompy w energetyce jądrowej,

Obiegi czynnika kotłów parowych

Dydaktyka:

Różnorodne zajęcia (lekcje, wykłady, ćwiczenia rachunkowe, ćwiczenia laboratoryjne, prace przejściowe i dyplomowe) prowadzone w placówkach:

wydział MEiL PW,

filia PW w Płocku,

Zespół Szkół  Elektrociepłowni Siekierki,

studia zaoczne i podyplomowe,

Działalność szkoleniowa dla pracowników energetyki

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

Pompy zasilające bloków energetycznych,

Wymienniki regeneracyjne,

Zagadnienia przepływów czynnika w urządzeniach siłowni cieplnych

Ważniejsze publikacje:

Publikacje książkowe:

Pompy wodne w obiegach elektrowni jądrowych – 1978,

Elektrownie jądrowe – Główne Pompy Obiegowe – 1978,

Obliczenia hydrauliczne wymienników ciepła (skrypt –współautorstwo) 1981 układy pompowe (skrypt-współautorstwo) 1987

Artykuły w czasopismach : Archiwum Energetyki, Postępy Techniki Jądrowej, Biuletyn ITC PW, Technika Zagraniczna

Cykl nomogramów w Gospodarce Paliwami i Energią

Referaty i komunikaty na konferencjach i sympozjach.

Ważniejsze projekty badawczo- naukowe krajowe i zagraniczne:

Prace zakończone 35 wdrożeniami w zakresie:

 • Budowa kotła doświadczalnego z ciśnieniową warstwą fluidalną,
 • Monitorowanie wymienników ciepłowniczych,
 • Modelowanie matematyczne regeneracyjnych wymienników ciepła,
 • Symulacja numeryczna zmiennych warunków pracy układów regeneracji,
 • Analiza warunków pracy układów zasilania bloków energetycznych,
 • Analiza przepływu czynników w kotłach przemysłowych

Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp.:

Działalność organizacyjna:

Członkowstwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Nukleoniczne,
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego,
 • Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich,
 • NSZZ Solidarność,
 • Koło TKKF – „Politechnika”

Organizacja laboratoriów na Wydziale MEiL

Koordynacja działań pomiędzy Wydziałem MEiL a Zespołem Szkół Energetycznych EC Siekierki;

Nagrody i inne wyróżnienia:

 • Nagroda zespołowa III stopnia Państwowej Rady ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej,
 • Nagroda zespołowa III stopnia Ministra Szkolnictwa Wyższego za modelowanie wymienników ciepła,
 • Nagroda Rektora za osiągnięcia w dziedzinie optymalizacji układów regeneracji bloków dużej mocy,
 • Złoty Krzyż Zasługi.