ITC / Pracownicy / Emeryci i osoby współpracujące / Miller Andrzej / Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe / Termin zaliczenia

Termin zaliczenia

Zaliczenie z przedmiotu Turbiny Gazowe i Układy Gazowo-Parowe odbędzie się dnia 24.01.2013 natomiast w dniu 17.01.2013 - zwykłe zajęcia.

11.01.2013