ITC / Pracownicy / Inżynieryjno-techniczni / Darnowski Piotr

Piotr Darnowski

mgr inż. - doktorant w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 113, E-mail: piotr.darnowski@itc.pw.edu.pl 

   

Dydaktyka

Informatyka 1, laboratorium: 2013/2014 oraz 2015/2016

Theory of Heat Machnies, ćwiczenia: 2013/2014

Nuclear Reactor Physics, ćwiczenia: 2015/2016 oraz 2016/2017

Generation IV Reactors, laboratorium: 2016/2017

Prace przejściowe i projekty obliczeniowe w obszarze inżynierii jądrowej.

Tematyka prac badawczych:

  • Modelowanie ciężkich awarii reaktorów jądrowych z zastosowaniem zintegrowanych kodów systemowych.
  • Obliczenia fizyki reaktorów jądrowych z zastosowanie metody Monte Carlo oraz metod dyfuzyjnych i transportowych.
  • Reaktory prędkie IV Generacji i transmutacja odpadów jądrowych.
  • Zagadnienia cieplno-przepływowe reaktorów jądrowych.
  • Zagadnienia przewodzenia ciepła w ośrodkach niejednorodnych.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE: