ITC / Pracownicy / Inżynieryjno-techniczni / Jaworski Piotr

Piotr Jaworski

pjaworski

mgr inż. (Doktorant)

Zakład Silników Lotniczych

pokój 305b

e-mail piotr.jaworski@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 41

Tematyka prac badawczo – naukowych

 • spalanie w silnikach tłokowych;
 • modelowanie komputerowe spalania i wtrysku paliwa;
 • metody numeryczne LES

Tematyka badawcza

 • modelowanie komputerowe procesów roboczych silników tłokowych;
 • modelowanie komputerowe spalania i detonacji

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat (jako wykonawca)

 • BEAUTY – Bio-Ethanol Engine for Advanced Urban Transport by Light Commercial Vehicle & Heavy Duty, Colaborative Project, 7PR UE
 • Konstrukcja 5-cylindrowego wysokoprężnego bezkorbowego silnika lotniczego o pojemności 3000 cm3 i o osiach cylindrów równoległych do osi wału silnika – projekt rozwojowy KBN
 • Modelowanie spalania w skali podsiatkowej metody LES w silnikach HCCI – projekt własny NCN

Członkostwo

 • Polski Instytut Spalania
 • Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych PTNSS

Nagrody i wyróżnienia

 • Stypendium naukowe Dziekana 2011-2012
 • Stypendium naukowe ze środków statusowych 2012
 • Stypendysta projektu POKL „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” – 10 miesięczny staż w jednostce zagranicznej AVL List GMBH, Austria