ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni

Naukowo - dydaktyczni

 

Profesorowie

prof. dr Henryk Anglart     anglart@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda 22 234 52 81 pokój 413 krzysztof.badyda@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek 22 234 52 34 103 jerzy.banaszek@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Roman Domański 22 234 52 56 108 roman.domanski@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Piotr Furmański 22 234 52 76 210 piotr.furmanski@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Henryk Kaproń 22 234 52 91 406 henryk.kapron@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski 22 234 52 93 214 janusz.lewandowski@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski 22 234 52 15 305 f tadeusz.skoczkowski@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski 22 234 52 14 412 a konrad.swirski@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk 22 234 52 26 307 a andrzej.teodorczyk@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski 22 234 52 50 203 a tomasz.wisniewski@itc.pw.edu.pl

Profesorowie PW

dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW 22 234 52 13 404 wojciech.bujalski@pw.edu.pl
dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW 22 234 52 27 211 a dorota.chwieduk@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Marian Gieras, prof. PW 22 234 52 22 312 marian.gieras@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof PW 22 234 52 28 205A maciej.jaworski@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. PW 22 234 52 17 306 jan.kindracki@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. PW 22 234 52 07 412 b milewski@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW 22 234 52 21 211 c artur.rusowicz@itc.pw.edu.pl

Docenci

doc. dr inż. Paweł Skowroński 22 234 52 13 403 pawel.skowronski@itc.pw.edu.pl
doc. dr inż. Wojciech Szwarc 22 234 52 46 212 c wojciech.szwarc@itc.pw.edu.pl
 

Adiunkci

dr inż. Sławomir Bielecki 22 234 52 91 pokój 408 slawomir.bielecki@itc.pw.edu.pl
dr inż. Jarosław Bigorajski   53 - hala C jaroslaw.bigorajski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Maciej Chmielewski       
dr inż. Kamil Futyma 22 234 52 13 404 kamil.futyma@pw.edu.pl
dr inż. Andrzej Grzebielec 22 234 52 32 212 b andrzej.grzebielec@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk 22 234 72 57 211 b hanna.jedrzejuk@itc.pw.edu.pl
dr inż. Łukasz Kapusta 22 234 52 41 309 lukasz.kapusta@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz 22 234 52 85 407 a krzysztof.karaskiewicz@itc.pw.edu.pl
dr inż. Piotr Krawczyk 22 234 52 99 72 piotr.krawczyk@itc.pw.edu.pl
dr inż. Rafał Laskowski 22 234 52 18 416 rafal.laskowski@itc.pw.edu.pl
dr hab. inż. Piotr Łapka 22 234 52 51 203 piotr.lapka@itc.pw.edu.pl
dr inż. Paweł Mazuro 22 234 52 35 303 pawel.mazuro@itc.pw.edu.pl
dr inż. Łukasz Mężyk 22 234 52 68 230 hala C lukasz.mezyk@itc.pw.edu.pl
dr inż. Mirosław Muszyński      
dr inż. Grzegorz Niewiński 22 234 52 84 416 grzegorz.niewinski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Karol Pietrak 22 234 52 23 208 karol.pietrak@itc.pw.edu.pl
dr inż. Wojciech Rudy 22 234 52 41 309 wojciech.rudy@itc.pw.edu.pl
dr inż. Mirosław Seredyński 22 234 52 51 203 miroslaw.seredynski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Adam Smyk 22 234 52 94 302 adam.smyk@itc.pw.edu.pl
dr inż. Łukasz Szabłowski 22 234 15 44 213 lukasz.szablowski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Arkadiusz Szczęśniak 22 234 52 84 416 arkadiusz.szczesniak@itc.pw.edu.pl
dr inż. Konrad Wojdan 22 234 15 44 213 konrad.wojdan@itc.pw.edu.pl
dr inż. Marcin Wołowicz 22 234 52 07 412b marcin.wolowicz@itc.pw.edu.pl
dr inż. Daniel  Ząbek 22 234  5231 405a daniel.zabek@itc.pw.edu.pl
dr inż. Mateusz Żbikowski 22 234 52 41 309 mateusz.zbikowski@itc.pw.edu.pl
 

Starsi wykładowcy

dr inż. Karolina Błogowska 22 234 52 89 110 karolina.blogowska@itc.pw.edu.pl
dr inż. Jerzy Kuta 22 234 52 46 212 c jerzy.kuta@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Janusz Lipka 22 234 52 05 405 a janusz.lipka@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Tadeusz Palimąka 22 234 52 02 405 b tadeusz.palimaka@itc.pw.edu.pl
dr inż. Adam Ruciński 22 234 52 21 212 a adam.rucinski@itc.pw.edu.pl
dr inż. Jacek Szymczyk 22 234 52 91 408 jacek.szymczyk@itc.pw.edu.pl
dr inż. Nikołaj Uzunow 22 234 52 97 415 nikolaj.uzunow@itc.pw.edu.pl
 

Asystenci

mgr inż. Marcin Bugaj 22 234 52 53 209a marcin.bugaj@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Łukasz Cieślikiewicz 22 234 52 53 208 lukasz.cieslikiewicz@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Piotr Darnowski   113 piotr.darnowski@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Olaf Dybiński 22 234 15 44 213 olaf.dybinski@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Michał Kubiś 22 234 52 23 205 michal.kubis@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Adam Szelągowski   53 - hala C adam.szelagowski@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Adam Rajewski 22 234 52 89 110 adam.rajewski@itc.pw.edu.pl
mgr inż. Michał Wasik 22 234 52 44 209 michal.wasik@itc.pw.edu.pl