ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Bigorajski Jarosław / Publikacje

Publikacje

1) Chwieduk D., Bigorajski J., Chwieduk M.: Narzędzie użytkowe wymiarowania i symulacji funkcjonowania słonecznych systemów grzewczych w warunkach krajowych, Instal Teoria i praktyka w instalacjach, 2013, str. 39-42

2) Chwieduk D., Bigorajski J., Chwieduk M.:  Dobór i wymiarowanie słonecznych instalacji grzewczych dla zadanych warunków użytkowania, Fizyka budowli w teorii i praktyce, 2013, str. 309-312

3) Bigorajski J.: Instalacje słoneczne zintegrowane z budynkiem, Czysta Energia,12/2014, str. 30-31

4) Bigorajski J.: Analiza techniczno-ekonomiczna mikroinstalacji fotowoltaicznej, Polska Energetyka Słoneczna, 2015, str. 10-17

5) Bigorajski J., Chwieduk M.:  Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do ogrzewania budynków w polskich warunkach klimatycznych – analiza realizowana przy wykorzystaniu programu symulacyjnego, Polska Energetyka Słoneczna, 2015, str. 53-60

6) Chwieduk D., Bigorajski J., Chwieduk M.:  Modelowanie stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych, Fizyka budowli w teorii i praktyce, 2015, str. 17-22

7) Bigorajski J., Chwieduk M.: Systemy hybrydowe fotowoltaiczno - termiczno - słoneczne, rozdział w monografii: Wybrane Problemy Techniki, 2015, str. 269-279 

8) Bigorajski J.: Instrumenty finansowania inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, WarunkiTechniczne.pl, 2016, str. 56-58

9) Bigorajski J.:  Rozwój fotowoltaiki i instrumenty wsparcia finansowego, Polska Energetyka Słoneczna, 2016, str. 21-26

10) Chwieduk D., Bigorajski J., Chwieduk M.:  Porównanie modeli stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych, Instal, 2016, str. 31-35