ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Bugaj Marcin

Marcin Bugaj

mgr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 209 a;  e-mail: Marcin.Bugaj@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 53

 

Obszary prac badawczo – naukowych:

 • Hybrydowe Systemy Energetyczne
 • Pompy Ciepła
 • Kolektory Słoneczne
 • Węzły Cieplne
 • Rekuperacja w Wentylacji
 • Magazynowanie Energii w Gruncie
 • Magazynowanie Energii w Budownictwie z Wykorzystaniem Materiałów PCM
 • Fotowoltaika
 • Budynki Inteligentne
 • Energetyka Budynku
 • Pomiary właściwości cieplnych materiałów

Dydaktyka:

 • Laboratorium Zrównoważonych Systemów Energetycznych (LAB)
 • Zintegrowane Laboratorium Energetyki I i II (LAB)
 • Heat Pumps
 • Termodynamika 2 (LAB) (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Wymiana Ciepła 2 (LAB)
 • Thermodynamics 2 (LAB)
 • Heat Transfer 2 (LAB)
 • Miernictwo Cieplno-Przepływowe (niestacjonarne)
 • Laboratorium Zintegrowane (LiK)
 • Integrated Laboratory (AE)

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

Prace dyplomowe

Prace przejściowe 2012/2013

 

Engineering Project 

Ważniejsze publikacje:

Publikacje z w czasopismach:

 1. Marcin Bugaj, Roman Domański, Adam Dominiak, Paweł M. Błaszczyk, Jan A. Błaszczyk Low emission smart building - energy storage system proposal; Journal of Modern Science; 2013, 3(18), 355-366;
 2. Jan A. Błaszczyk, Roman Domański, Paweł M. Błaszczyk, Arkadiusz Węglarz, Adam Rajewski, Marcin Bugaj, Adam Dominiak Investments in CHP gas plants for district heating in Poland; Journal of Modern Science; 2013, 3(18), 339-352;
 3. Jan A. Błaszczyk, Adam Dominiak, Paweł M. Błaszczyk , Marcin Bugaj, Roman Domański, Adam Rajewski, Arkadiusz Węglarz, Market potential for small reciprocating-engine based CHP systems in Polish towns; 2013, 6(109);

Seminaria Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

 1. 29 kwietnia 2014  Marcin Bugaj, Roman Domański Monitorowanie parametrów termodynamicznych procesów zachodzących w wymienniku rekuperacyjnym; Zakład Termodynamiki, Instytut Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego Politechniki Warszawskiej; 
 2. 23 kwietnia 2013  Marcin Bugaj, Roman Domański Prezentacja eksperymentalnego budynku inteligentnego wykorzystującego hybrydowy układ odnawialnych źródeł energii; Zakład Termodynamiki,  Instytut Techniki Cieplnej im. Bohdana Stefanowskiego Politechniki Warszawskiej; 

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne:

Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej – zadanie badawcze nr 5 w ramach strategicznego projektu badawczego Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czas realizacji 2011-2013.

Projekt TERMET – Nowe materiały konstrukcyjne o podwyższonej przewodności cieplnej POIG.01.01.02-00-097/09 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej I kategorii za osiągnięcia dydaktyczne, 2014

Konsultacje / Hours for students

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w poniedziałki w godz. 16-17, natomiast w semestrze zimowym we wtorki w godz. 14.30-15.30;

Hours for students during summer semester take place on Mondays at 4pm-5pm and during winter semester on Tuesday at 2.30pm-3.30pm;