ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Futyma Kamil

Kamil Futyma

Tematyka prac dyplomowych i projektowych

 • Analizy techniczno-ekonomiczne instalacji energetycznych
 • Modelowanie matematyczne układów cieplnych siłowni oraz elementów systemów energetycznych
 • Optymalizacja współpracy źródeł ciepłowniczych
 • Wykorzystanie środowiska Python w zagadnieniach analitycznych układów energetycznych

Ważniejsze publikacje

 • Milewski, Jarosław; Bujalski, Wojciech; Wołowicz, Marcin; Futyma, Kamil; Kucowski, Jan; Bernat, Rafał; ,Experimental investigation of CO2 separation from hard coal flue gases by 100 cm2 molten carbonate fuel cell,Applied Mechanics and Materials,302,97-103,2013,Trans Tech Publications
 • Futyma, K; Wołowicz, M; Milewski, J; Bujalski, W; Lewandowski, J; ,Wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin z bloku ciepłowniczego,Rynek Energii,5,74-79,2011,
 • Bujalski, Wojciech; Futyma, Kamil; ,Use of gas in distributed sources in extensive heating systems,Archiwum Energetyki,42,,69-79,2012,
 • Futyma, K; Wolowicz, M; Milewski, J; Bujalski, W; Bernat, R; ,Utilization of Flue Gas Low Temperature Heat from Combined Heat and Power Unit of 100 MW, Advanced Science Letters,19,8,2123-2127,2013,American Scientific Publishers
 • Futyma, Kamil; Wolowicz, Marcin; Milewski, Jaroslaw; Bujalski, Wojciech; Lewandowski, Janusz; ,Utilization of flue gas low temperature heat from the power unit,Rynek Energii,5,74-79,2011,Kaprint
 • Milewski, Jarosław; Bujalski, Wojciech; Wołowicz, Marcin; Futyma, Kamil; Kucowski, Jan; Bernat, Rafał; ,Determination of Electronic Conductance of 100 cm2  Single Molten Carbonate Fuel Cell,Applied Mechanics and Materials,346,23-28,2013,Trans Tech Publications
 • Milewski, Jarosław; Bujalski, Wojciech; Wołowicz, Marcin; Futyma, Kamil; Bernat, Rafał; ,Experimental Investigation of CO2 Separation from Lignite Flue Gases by 100 cm2  Single Molten Carbonate Fuel Cell,Applied Mechanics and Materials,376,299-303,2013,Trans Tech Publications
 • Milewski, Jarosław; Bujalski, Wojciech; Wołowicz, Marcin; Futyma, Kamil; Kucowski, Jan; Bernat, Rafał; ,Experimental investigation of CO2 separation from lignite flue gases by 100 cm2  single molten carbonate fuel cell,International Journal of Hydrogen Energy,39,3,1558-1563,2014,Pergamon
 • Wołowicz, Marcin; Milewski, Jarosław; Futyma, Kamil; Bujalski, Wojciech; ,Boosting the efficiency of an 800 MW-class power plant through utilization of low temperature heat of flue gases,Applied Mechanics and Materials,483,,315-321,2014,Trans Tech Publications
 • Bernat, R; Bujalski, W; Futyma, K; Kucowski, J; Milewski, J; Wołowicz, M; ,Analiza ekonomiczna rentowności wykorzystania niskotemperaturowego ciepła w bloku ciepłowniczym klasy BC-100,Rynek Energii,2013,
 • Milewski, J; Futyma, K; ,Influence Of High Concentrations Of SO2 On Molten Carbonate Fuel Cell Operation,WIT Transactions on Ecology and the Environment,198,,305-317,2015,WIT Press
 • Milewski, Jaroslaw; Bujalski, Wojciech; Wolowicz, Marcin; Futyma, Kamil; Kucowski, Jan; ,Off-design operation of an 900 MW-class power plant with utilization of low temperature heat of flue gases,Journal of Power Technologies,95,3,221,2015,"Warsaw University of Technology, Institute of Heat Engineering"
 • Milewski, Jarosław; Futyma, Kamil; Szczęśniak, Arkadiusz; ,Molten carbonate fuel cell operation under high concentrations of SO2 on the cathode side,International Journal of Hydrogen Energy,2016,Pergamon

Funkcje

Wydziałowy koordynator ds. wdrożenia Systemu Identyfikacji Wizualnej i Marki Politechniki Warszawskiej