ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej / Działalność organizacyjna

Działalność organizacyjna

 • Opiekun Koła Naukowego Chłodników (od 2017 r.);
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji PIBOA II (Warszawa, 2017)
 • Członek komitetu naukowego 10th International Conference Environmental Engineering (Wilno, Litwa, 2017)
 • Członek Rady Bibliotecznej Politechniki Warszawskiej - kadencja 2016-2020.
 • Redaktor naczelny czasopisma Aparatura Badawcza i Dydaktyczna (od 2016 do 2018 roku), http://abid.cobrabid.pl/
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji: XLVII Dni Chłodnictwa (Poznań, 2015);
 • udział w projekcie REAL Alternatives - Blended learning for alternative refrigerants, 2015 http://www.realalternatives.eu/
 • Prezes Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła przy SIMP (od 2014 roku);
 • Członek komitetu organizacyjnego konferencji: XLVI Dni Chłodnictwa (Poznań, 2014);
 • Społeczny Inspektor Pracy wydziału MEiL (od 2011);
 • Redaktor w czasopiśmie Journal of Power Technologies (od 2011);
 • członek International Institute of Refrigeration z siedzibą w Paryżu; http://iiriif.org/
 • członek SIMP;