ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Grzebielec Andrzej / Publikacje

Publikacje

Lp. Indeksowane w bazie Web of Science
1. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A.: Design and simulation of a small capacity thermoacoustic refrigerator. SN APPLIED SCIENCES 1 (6) (2019), article number 579, DOI: 10.1007/s42452-019-0569-2
2. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A., Bujalski W., Fuktyma K., Rudowicz Z.: SELECTION OF REFRIGERANTS FOR A MODIFIED ORGANIC RANKINE CYCLE. Energy 168 (2019) 1-8, DOI: 10.1016/j.energy.2018.11.024
3. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A.: The Influence of Stack Position and Acoustic Frequency on the Performance of Thermoacoustic Refrigerator with the Standing Wave, Archives of Thermodynamics 38(4) (2017) 89-107 DOI: 10.1515/aoter-2017-0026
4. Rusowicz A., Laskowski R., Grzebielec A.: The numerical and experimental study of two passes power plant condenser. Thermal Science 21(1A) (2017) 353-362, DOI: 10.2298/TSCI150917011R
5. Grzebielec A., Rusowicz A., Szelągowski A.: Air purification in industrial plants producing automotive rubber components in terms of energy eflciency. Open Engineering 7 (1) (2017) 106-114. DOI: 10.1515/eng-2017-0015
6. Szelągowski Adam, Grzebielec Andrzej: Performance comparison of a silica gel-water and activated carbon-methanol two beds adsorption chillers, w: 9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017 / Kazimierczak Bartosz [i in.] ( red. ), E3S Web of Conferences, nr 17, 2017, EDP Sciences, ISBN 978-2-7598-9016-3, ss. 1-8,  DOI: 10.1051/e3sconf/20171700090
7. Grzebielec A., Szelągowski A.: Wykorzystanie Zespołu Sorpcyjnego Woda-Żel Krzemionkowy W Adsorpcyjnych Urządzeniach Chłodniczych. Przemysł Chemiczny 96 (2) (2017) 321–23, DOI: 10.15199/62.2017.2.7
8. Laskowski R. Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Determining the Optimum Inner Diameter of Condenser Tubes Based on Thermodynamic Objective Functions and an Economic Analysis. Entropy 18 (12) (2016) 444. DOI: 10.3390/e18120444
9. Laskowski R., Smyk A., Lewandowski J., Rusowicz A., Grzebielec A. : Selecting the cooling water mass flow rate for a power plant under variable load with entropy generation rate minimization, Energy 107 (2016) 725-733, DOI: 10.1016/j.energy.2016.04.074
10. Grzebielec A., Rusowicz A., Laskowski A.: Experimental study on thermal wave type adsorption refrigeration system working on a pair of activated carbon and methanol. Chemical and Process Engineering 36(4) (2015) 395-404, DOI: 10.1515/cpe-2015-0028
11. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Zastosowanie minimalizacji przyrostu entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza. Przemysł Chemiczny 94(10) (2015) 1697-1699, DOI: 10.15199/62.2015.10.8
12. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Use of the methanol-activated carbon sorption set in a refrigeration unit. Przemysł Chemiczny 94(6) (2015) 952-955, DOI: 10.15199/62.2015.6.18
13. Grzebielec A., Rusowicz A., Jaworski M., Laskowski R.: Possibility of using adsorption refrigeration unit in district heating network grid. Archives of Thermodynamics 36(3) (2015) 15-24, DOI: 10.1515/aoter-2015-0019
14. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Estimation of a tube diameter in a ‘church window’ condenser based on entropy generation minimization. Archives of Thermodynamics 36(3) (2015) 49-59, DOI: 10.1515/aoter-2015-0021
15. Rusowicz A., Leszczyński M., Grzebielec A., Leszczyński R.: Experimental investigation of single-phase microjet cooling of microelectronics. Archives of Thermodynamics 36(3) (2015) 139-147, DOI: 10.1515/aoter-2015-0026
16. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Analysis of the performance of the rotary heat exchanger in the real ventilation systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.259
17. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Energy conservation in buildings using refrigeration units. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.281
18. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Gas engine driven haat pump – characteristics, analysis of applications in buildings energy systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.280
19. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analiza dyfuzji tlenu atmosferycznego do strugi plazmy stosowanej do natryskiwania plazmowego powłok. Przemysł Chemiczny 93(1) (2014) 63-65. DOI: 10.12916/przemchem.2014.63
20. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Analiza doboru turbiny gazowej metodą pinch point technology. Przemysł Chemiczny 92 (2013) 1476-1479.
 
 
Lp. Książki, skrypty, monografie, rozdziały w książkach
1. Grzebielec A., Ruciński A., Rusowicz A.: Ćwiczenia w Laboratorium Chłodnictwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wydanie II rozszerzone, Warszawa 2011.
2. Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.: Czynniki chłodnicze i nośniki energii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
3. Godala M., Grzebielec A., Ruciński A., Rusowicz A.: Przewodnik do wykonywania przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli przestrzegania przepisów Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. Meritum Comp, Warszawa 2010.
4. Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.: Czynniki chłodnicze i nośniki energii. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
5. Grzebielec A.: Termodynamika w nauce i gospodarce. Rozdział: Wpływ pulsacji ciśnienia czynnika chłodniczego na przepływ w przewodach oraz wymianę ciepła, Wrocław 2008, strony 379-388.
6. Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.: Substancje zubożające warstwę ozonową. Wytyczne do wykonywania kontroli dla inspekcji ochrony środowiska i służb celnych, Warszawa 2008
7. Grzebielec A., Ruciński A., Rusowicz A.: Ćwiczenia w Laboratorium Chłodnictwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wydanie I, Warszawa 2005
 
Lp. Artykuły
1. Grzebielec A.: Stosowanie fluorowanych czynników klasy A2L, w: Chłodnictwo i Klimatyzacja, vol. 2, nr 237, 2019, ss. 48-50
2. Grzebielec A.: Zapotrzebowanie na chłód przez budynki o przeznaczeniu mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym, w: Nowa Energia , vol. 2, nr 67, 2019, ss. 27-33
3. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A., Bujalski W., Futyma K., Rudowicz Z.: Selection of refrigerants for a modified organic Rankine cycle, w: Energy, vol. 168, 2019, ss. 1-8, DOI:10.1016/j.energy.2018.11.024
4. Grzebielec A., Szelągowski A.: Magazynowanie chłodu, w: Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii, 2018, ISBN 9788301200466, ss. 86-100
5. Grzebielec A.: Sorpcyjne pompy ciepła, w: Energetyka odnawialna w budownictwie. Magazynowanie energii, 2018, ISBN 9788301200466, ss. 246-262
6. Grzebielec A.: Długoterminowe magazynowanie energii w złożach sorpcyjnych, w: Chłodnictwo, vol. LIII, nr 6, 2018, ss. 11-13, DOI:10.15199/8.2018.6.2
7. Szelągowski A., Grzebielec A.: WYKORZYSTANIE SIECI CIEPŁOWNICZYCH W SYSTEMACH CHŁODZENIA SŁONECZNEGO, w: Rynek Energii, vol. 139, nr 6, 2018, ss. 47-54
8. Grzebielec A.: Długoterminow e magazynowanie energii w złożach adsorpcyjnych, w: 50. Dni Chłodnictwa. Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła / Krzyżaniak Grzegorz ( red. ), 2018, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja sp. z o.o. , ISBN 978-83-61265-17-7, ss. 115-120
9. Grzebielec A., Kłos N. M., Kuta J.: Przegląd technik chłodzenia serwerowni, w: Chłodnictwo, vol. 1, nr 5, 2018, ss. 4-11, DOI:10.15199/8.2018.5.1
10. Jarosiński M., Grzebielec A.: Analiza opłacalności systemu trójgeneracji w budynku sanatoryjnym, w: Rynek Instalacyjny, nr 10, 2018, ss. 20-26
11. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A.: The effects of the plate length on the temperature difference generated across the thermoacoustic stack, w: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy Systems in the Near Future: Energy, Exergy and Economics / Stanek Wojciech [i in.] ( red. ), 2018, Institute of Thermal Technology, ISBN 978-83-61506-46-1, ss. 943-954
12. Grzebielec A.: Chłodnictwo i klimatyzacja na MEiLu. Chłodnictwo 53(3) (2018)
13. Grzebielec A.: Heat exchange model in adsorbers of sorption refrigeration units. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 23(2) (2018) 91-98.
14. Rusowicz A., Grzebielec A., Laskowski R.: Analiza rozpływu pary w wymienniku ciepłowniczym. Rynek Energii 134(1) (2018) 60-64.
15. Grzebielec Andrzej: Potencjał zastosowania sorpcyjnych urządzeń chłodniczych w systemach chłodu sieciowego. Chłodnictwo LII(11) (2017) 4-8. DOI: 10.15199/8.2017.11.1
16. Grzebielec A., Szelągowski A.: Wykorzystanie Zespołu Sorpcyjnego Woda-Żel Krzemionkowy W Adsorpcyjnych Urządzeniach Chłodniczych. Przemysł Chemiczny 96 (2) (2017) 321–23, DOI: 10.15199/62.2017.2.7
17. Grzebielec A.: Zmiany parametrów pracy urządzenia chłodniczego w wyniku zamiany czynnika R410A na propylen. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 22(4) (2017) 285-290.
18. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A.: The Influence of Stack Position and Acoustic Frequency on the Performance of Thermoacoustic Refrigerator with the Standing Wave, Archives of Thermodynamics 38(4) (2017) 89-107 DOI: 10.1515/aoter-2017-0026
19. Szelągowski A., Grzebielec A.: Badania adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z żelem krzemionkowym i wodą jako parą czynników roboczych. Rynek Energii 133(6) (2017) 47-52.
20. Grzebielec A.: Potencjał zastosowania sorpcyjnych urządzeń chłodniczych w systemach chłodu sieciowego, w: XLIX Dni Chłodnictwa / Krzyżaniak Grzegorz ( red. ), 2017, SYSTHERM Chłodnictwo i Klimatyzacja sp. z o.o., ISBN 978-83-61265-09-2, ss. 85-94
21. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A., Bujalski W., Futyma K., Rudowicz Z.: Wybór czynników chłodniczych dla zmodyfikowanego obiegu Rankine'a, w: Współczesne problemy termodynamiki / Bury Tomasz, Szlęk Andrzej ( red. ), 2017, Wydawnictwo Instytutu Techniki Cieplnej, ISBN 978-83-61506-41-6, ss. 195-208
22. Grzebielec A., Rokicka A.: Analiza techniczno ekonomiczna zastosowania trój-rurowego i dwu-rurowego systemy VRV w budynku biurowym o przeszklonej fasadzie, w: Chłodnictwo, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. LII, nr 7-8, 2017, ss. 30-38, DOI: 10.15199/8.2017.7-8.4
23. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A., Bujalski W., Futyma K., Szcześniak A., Rudowicz A.: Wpływ właściwości czynnika roboczego na pracę organicznego obiegu Rankine'a. Rynek Energii 129(2) (2017) 68-79.
24. Grzebielec Andrzej: Comparison of an Adsorption Refrigeration Unit Operating with Two and Four Adsorbers, w: The 10th International Conference Environmental Engineering / Čygas Donatas ( red. ), 2017, Vilnius Gediminas Technical University, ISBN 978-609-476-044-0, ss. 1-5, DOI: 10.3846/enviro.2017.257
25. Grzebielec Andrzej, Szelągowski Adam, Ruciński Adam: Energy Recovery Methods in Adsorption Refrigeration Units, w: The 10th International Conference Environmental Engineering / Čygas Donatas ( red. ), 2017, Vilnius Gediminas Technical University, ISBN 978-609-476-044-0, ss. 1-6, DOI: 10.3846/enviro.2017.256
26. Grzebielec Andrzej, Laskowski Rafał, Ruciński Adam: Influence of Outside Temperature on the Operation of the Adsorption Chiller , w: The 10th International Conference Environmental Engineering / Čygas Donatas ( red. ), 2017, Vilnius Gediminas Technical University, ISBN 978-609-476-044-0, ss. 1-6, DOI: 10.3846/enviro.2017.255
27. Szelągowski Adam, Grzebielec Andrzej: Performance comparison of a silica gel-water and activated carbon-methanol two beds adsorption chillers, w: 9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017 / Kazimierczak Bartosz [i in.] ( red. ), E3S Web of Conferences, nr 17, 2017, EDP Sciences, ISBN 978-2-7598-9016-3, ss. 1-8,  DOI: 10.1051/e3sconf/20171700090
28. Rusowicz Artur, Grzebielec Andrzej, Dorsz Adam: Zastosowanie metod numerycznych w ocenie bezpieczeństwa ewakuacji - w przykładowym garażu podziemnym, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, vol. 1, nr 61, 2017, ss. 23-36
29. Grzebielec Andrzej, Rusowicz Artur, Szelągowski Adam: Zastosowanie czynnika chłodniczego R290 (propan) w instalacjach klimatyzacyjnych typu split w aspekcie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, vol. 1, nr 61, 2017, ss. 107-119
30. Grzebielec A., Rusowicz A., Szelągowski A.: Air purification in industrial plants producing automotive rubber components in terms of energy eflciency. Open Engineering 7 (1) (2017) 106-114. DOI: 10.1515/eng-2017-0015
31. Rusowicz A., Laskowski R., Grzebielec A.: The numerical and experimental study of two passes power plant condenser. Thermal Science 3 (2017), DOI: 10.2298/TSCI150917011R
32. Grzebielec A., Szelągowski A.: Wykorzystanie Zespołu Sorpcyjnego Woda-Żel Krzemionkowy W Adsorpcyjnych Urządzeniach Chłodniczych. Przemysł Chemiczny 96 (2) (2017) 321–23, DOI:10.15199/62.2017.2.7.
33. Rusowicz A, Grzebielec A, Laskowski R. Modernizacja systemu chłodzenia serwerowni o dużej mocy obliczeniowej - studium przypadku. Rynek Energii 128(1) (2017) 67–72.
34. Laskowski R. Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Determining the Optimum Inner Diameter of Condenser Tubes Based on Thermodynamic Objective Functions and an Economic Analysis. Entropy 18 (12) (2016) 444. DOI: 10.3390/e18120444
35. Bujalski W., Futyma K., Grzebielec A., Milewski J., Kucowski J., Rudowicz Z.: Analiza czynników niskowrzących do rozprężania w cylindrze z tłokiem hydraulicznym, Chłodnictwo LI (11) (2016) 16-19, DOI: 10.15199/8.2016.11.3
36. Bujalski W., Futyma K., Grzebielec A., Milewski J., Kucowski J., Rudowicz Z.: Analiza czynników niskowrzących do rozprężania w cylindrze z tłokiem hydraulicznym, XLVIII Dni Chłodnictwa (2016) 13-20.
37. Grzebielec A.: Przegląd instalacji chłodnictwa adsorpcyjnego, XLVIII Dni Chłodnictwa (2016) 47-57.
38. Szelągowski A., Grzebielec A., Rusowicz A.: Konfiguracje sorpcyjno-wyparnych systemów klimatyzacji dla różnych warunków klimatycznych. Chłodnictwo LI (7-8) (2016) 13-18. DOI: 10.15199/8.2016.7-8.1
39. Grzebielec A.: Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze: zastosowanie. Chłodnictwo LI (9) (2016) 12-16, DOI: 10.15199/8.2016.10.2
40. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A. Jaworski M.: Ocena konstrukcji skraplacza na podstawie minimum strumienia generacji entropii, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 21 (2) (2016) 76-84.
41. Grzebielec A., Ociepa M.: Pompy ciepła a prawo w wybranych krajach Unii Europejskiej, Chłodnictwo  LI (6) (2016) 10-14, DOI: 10.15199/8.2016.6.1
42. Laskowski R., Smyk A., Lewandowski J., Rusowicz A., Grzebielec A.: Selecting the cooling water mass flow rate for a power plant under variable load with entropy generation rate minimization, Energy 107 (2016) 725-733, DOI: 10.1016/j.energy.2016.04.074
43. Rusowicz A., Grzebielec A., Szelągowski A.: Obróbka powietrza z maszyn wulkanizacyjnych z wykorzystaniem modułów mikrostrumieniowych, Chłodnictwo, LI (5) (2016) 22-25 DOI: 10.15199/8.2016.5.4
44. Grzebielec A., Marciniak K.: Badanie eksperymentalne algorytmów jednoczesnego sterowania temperaturą i wilgotnością w kanale wentylacyjnym, Chłodnictwo LI (4) (2016) 7-11 DOI: 10.15199/8.2016.4.1
45. Szelągowski A., Grzebielec A.: Analiza pracy absorpcyjnego, amoniakalnego urządzenia chłodniczego, Chłodnictwo LI (4) (2016) 26-32 DOI: 10.15199/8.2016.4.4
46. Dorsz A., Rusowicz A., Grzebielec A., Jaworski M., Ruciński A.: Wentylacja pożarowa garaży - analiza symulacji numerycznych. Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów 1 (2016) 75–80
47. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A., Jaworski M.: Wycofywanie Czynników Chłodniczych I Ich Bezpieczna Utylizacja. Logistyka: Czasopismo Dla Profesjonalistów, 1 (2016) 116–22
48. Szelągowski A., Grzebielec A., Rusowicz A.: Konfiguracje sorpcyjno-wyparnych systemów klimatyzacji dla różnych warunków klimatycznych, Chłodnictwo LI(7-8) (2016) 13-18. DOI: 10.15199/8.2016.7-8.1
49. Grzebielec A., Rusowicz A., Laskowski A.: Experimental study on thermal wave type adsorption refrigeration system working on a pair of activated carbon and methanol. Chemical and Process Engineering 36(4) (2015) 395-404, DOI: 10.1515/cpe-2015-0028
50. Grzebielec A., Rusowicz A., Jaworski M., Laskowski R., Leszczyński M.: Polygeneration as an effective way to save energy in the manufacturing plant. Rynek Energii 121 (6) (2015) 106-111.
51. Grzebielec A., Rusowicz A., Jaworski M., Laskowski R.: Possibility of using adsorption refrigeration unit in district heating network grid. Archives of Thermodynamics 36(3) (2015) 15-24, DOI:10.1515/aoter-2015-0019
52. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Estimation of a tube diameter in a ‘church window’ condenser based on entropy generation minimization. Archives of Thermodynamics 36(3) (2015) 49-59, DOI:10.1515/aoter-2015-0021
53. Rusowicz A., Leszczyński M., Grzebielec A., Leszczyński R.: Experimental investigation of single-phase microjet cooling of microelectronics. Archives of Thermodynamics 36(3) (2015) 139-147, DOI:10.1515/aoter-2015-0026
54. Rusowicz A., Leszczyński M., Grzebielec A.: Obróbka powietrza z wykorzystaniem modułów mikrostrumieniowych. XLVII Dni Chłodnictwa (2015) 203-209.
55. Grzebielec A., Ociepa M.: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do sterowania powietrznymi pompami ciepła. XLVII Dni Chłodnictwa (2015) 75-83.
56. Grzebielec A., Ociepa M.: Działania legislacyjne wpływające na rynek pomp ciepła w Polsce i krajach Unii Europejskiej. XLVII Dni Chłodnictwa (2015) 67-74.
57. Rusowicz A., Grzebielec A., Leszczyński M.: Analiza stabilizacji temperaturowej procesu produkcyjnego wulkanizacji i jego otoczenia. Logistyka 5 (2015) 1319-1323.
58. Grzebielec A., Szabłowski Ł., Ociepa M.: Zwiększenie efektywności energetycznej powietrznych pomp ciepła poprzez automatyzację procesu odtajania parowników z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Chłodnictwo L(10-11) (2015) 38-42, DOI: 10.15199/8.2015.10-11.5
59. Jędrzejuk H., Rusowicz A., Chwieduk D., Grzebielec A., Jaworski M.: The energy requirements by the ventilation system in housing: A review of the Polish legislation and standards. Proceedings of COST Action TU1205 Symposium, 2015.
60. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Zastosowanie minimalizacji przyrostu entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza. Przemysł Chemiczny 94 (2015) 1697-1699, DOI: 10.15199/62.2015.10.8
61. Laskowski R., Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Zastosowanie minimalizacji generacji entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza jednobiegowego typu church window. Instal 364 (7/8), (2015) 20-23.
62. Grzebielec A., Rusowicz A.: Wykorzystanie gruntowych pomp ciepła w systemach klimatyzacji. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, vol. XXXII, nr 62 (2/15), (2015) 107-116. DOI: 10.7862/rb.2015.41
63. Solczak C., Grzebielec A.: Kontrola temperatury powietrza w centrali wentylacyjnej w trybach regulacji P, PD oraz PID. Chłodnictwo L(6) (2015) 6-9. DOI: 10.15199/8.2015.6.1
64. Rusowicz A., Grzebielec A.: Aspekty prawne i techniczne zmiany czynników chłodniczych w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, JCEEA, vol. XXXII, nr 62 (1/15), (2015) 359-367.  DOI:10.7862/rb.2015.25
65. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Wykorzystanie zespołu sorpcyjnego metanol-węgiel aktywny w adsorpcyjnym urządzeniu chłodniczym. Przemysł Chemiczny 94 (2015) 952-955,  DOI:10.15199/62.2015.6.18
66. Marciniak K., Grzebielec A.: Algorytm jednoczesnego sterowania temperaturą i wilgotnością w kanale wentylacyjnym. XXXIV Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego i Wydziału Logistyki , 2015, ss. 33
67. Grzebielec A., Wrzaszcz P.: Analiza opłacalności ogrzewania budynków pompą ciepła typu powietrze/woda na podstawie pomiarów eksploatacyjnych. Chłodnictwo 4-5 (2015) 16-20. DOI: 10.15199/8.2015.4-5.2.
68. Grzebielec A., Kajurek J., Kossakowski W., Wysocki J.: Rola regeneratora w termoakustycznym urządzeniu chłodniczym. Chłodnictwo 2015, nr 3. DOI: 10.15199/8.2015.3.2
69. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Czynniki chłodnicze w transporcie samochodowym – aspekty prawne i techniczne, Logistyka nr 5, 2014, strony 1303-1309
70. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Ocena zagrożeń związanych z wykorzystywaniem naturalnych czynników chłodniczych. Logistyka nr 5, 2014, strony 1310-1316
71. Grzebielec A., Rusowicz A., Kossakowski W., Osmólski J.:Wpływ umiejscowienia wymiennika regeneracyjnego na efektywność pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego. XLVI Dni Chłodnictwa, Poznań 2014, strony 33-42.
72. Grzebielec A., Ociepa M.: Możliwość zastosowania nowoczesnych algorytmów sterowania w powietrznych pompach ciepła dużej mocy. XLVI Dni Chłodnictwa, Poznań 2014, strony 43-50.
73. Grzebielec A., Rusowicz A., Chwieduk D., Jaworski M., Jędrzejuk H.: Adsorption cooling system powered by solar energy in Polish climatic conditions. World Renewable Energy Congress, WREC 2014, University of Kingstone, London, UK.
74. Jaworski M., Chwieduk D., Grzebielec A., Rusowicz A., Jędrzejuk H.: An experimental study on characteristics of building element containing phase change material (PCM) integrated with ventilation system. World Renewable Energy Congress, WREC 2014, University of Kingstone, London, UK.
75. Chwieduk D., Grzebielec A., Rusowicz A.: Solar cooling in buildings. Technical transactions 3-B, 2014, strony 65-73.
76. Rusowicz A., Grzebielec A.: Refrigeration equipment as essential elements of a heat recovery system in public buildings. Rynek Energii 4 (113), 2014, strony 125-129.
77. Rusowicz A., Grzebielec A.: Przegląd dużych instalacji chłodzenia słonecznegoChłodnictwo 6, 2014, strony 16-19.
78. Grzebielec A., Rusowicz A.: Wykorzystanie gruntowych pomp ciepła w systemach klimatyzacji. V konferencja Solina 2014. Architektura -Budownictwo - Inżynieria Środowiska. Innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
79. Rusowicz A., Grzebielec A.: Aspekty prawne i techniczne zamiany stosowanych czynników chłodniczych w instalacjach chłodniczych. V konferencja Solina 2014. Architektura -Budownictwo - Inżynieria Środowiska. Innowacyjne technologie energooszczędne - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
80. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Analysis of the performance of the rotary heat exchanger in the real ventilation systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.259
81. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Energy conservation in buildings using refrigeration units. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.281
82. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Gas engine driven haat pump – characteristics, analysis of applications in buildings energy systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.280
83. Rusowicz A., Pospiech E., Baranowski P., Grzebielec A., Leszczyński M.: Poprawa efektywności schładzania schabu wieprzowego. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, XIX nr 1 (2014), strony 41-45.
84. Grzebielec A., Rusowicz A.: Zmiana efektywności wymiany masy i ciepła poprzez zastosowanie warstw antykondensacyjnych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, XIX nr 1 (2014), strony 93-97.
85. Grzebielec A., Rusowicz A., Baranowski P.: Poprawa efektywności chłodzenia mięsa wieprzowegoChłodnictwo 2, 2014, strony 32-34.
86. Grzebielec A., Rusowicz A., Kuta J.: Rola urządzeń i instalacji realizujących obiegi lewobieżne w wirtualnych elektrowniach. Rynek Energii 1 (110), 2014, strony 40-45.
87. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analysis of atmospheric oxygen diffusion into plasma jet used in plasma spraying of coatings. Przemysł Chemiczny 1 (93), 2014, strony 63-65.
88. Rusowicz A., Grzebielec A.: The numerical modeling of a church window power plant condenser. Rynek Energii 6(109)/2013, 137-141.
89. Grzebielec A., Rusowicz A.: Analysis of the use of adsorption processes in trigeneration systems. Archives of thermodynamics. Vol. 34(2013), No. 4, 35-49. DOI: 10.2478/aoter-2013-0028

90. Rusowicz A., Grzebielec A.: Dofinansowanie inwestycji dotyczących budynków energooszczędnych. XLV Dni Chłodnictwa, Poznań 2013, strony 103-110.
91. Rusowicz A., Grzebielec A., Baranowski P.: Poprawa bezpieczeństwa danych poprzez chłodzenie elementów elektronicznychRynek Energii 5 (108), 2013, strony 112-116.
92. Grzebielec A.: Możliwości zastosowania pomp ciepła w procesach suszenia. Chłodnictwo 8, 2013, strony 18-20.
93. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Analiza doboru turbiny gazowej metodą pinch point technology. Przemysł Chemiczny 8 (92), 2013, strony 1476-1479.
94. Grzebielec A., Rusowicz A.: Skraplanie gazu ziemnego metodami termoakustycznymi. Rynek Energii 3(106), 2013, strony 87-92.
95. Grzebielec A.: Nowe propozycje Komisji Europejskiej w sprawie f-gazów. Chłodnictwo 1, 2013, strony 20-22.
96. Grzebielec A., Rusowicz A.: Kierunki rozwoju syntetycznych czynników chłodniczych w Europie. Polska Energetyka Słoneczna 1-4, 2012, strony 45-49.
97. Grzebielec A., Kosiński T., Wereszczyński R.: Nowoczesne konstrukcje adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych w praktyce. Chłodnictwo 12, 2012.
98. Grzebielec A., Kosiński T., Wereszczyński R.: Badanie adsorpcyjnego urządzenia chłodniczego z wymiennikiem o zmiennej temperaturze złoża. XLIV Dni Chłodnictwa, Poznań 2012, strony 113-120.
99. Grzebielec A.: Modelowanie pracy termoakustycznego urządzenia chłodniczego z falą stojącą. XLIV Dni Chłodnictwa, Poznań 2012, strony 121-130.
100. Grzebielec A., Rusowicz A.: Efektywność wymienników przy rekuperacji ciepła w wentylacji i klimatyzacji. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 2, 2012 s.47-52
101. Grzebielec A.: Historia rozwoju termoakustycznych urządzeń chłodniczych Część 2. Współczesne urządzenia termoakustyczne. Chłodnictwo 2, 2012
102. Grzebielec A., Rusowicz A., Popławski W., Kosiński T., Mierzejewski T., Szelągowski A.: Powłoki antykondensacyjne Pochłanianie wilgoci i suszenie. Chłodnictwo 3, 2012 s.18-20
103. Grzebielec A., Rusowicz A.: Experimental and theoretical studies on heat and mass transfer in anti-condensation coatings. Archives of Thermodynamics. Vol. 32(2011), No. 3, strony 45-56.
104. Grzebielec A., Kosiński T., Mierzejewski T., Popławski W., Rusowicz A., Szelągowski A.: Wpływ powłok malarskich na efektywność wymiany ciepła poprzez ściany komór chłodniczych. XLIII Dni Chłodnictwa, Poznań 2011, strony:99-108.
105. Grzebielec A.: Analiza możliwości wykorzystania technik termoakustycznych do skraplania metanu. XLIII Dni Chłodnictwa, Poznań 2011, strony:89-98.
106. Grzebielec A.: Historia rozwoju termoakustycznych urządzeń chłodniczych Część 1. Źródła termoakustyki. Chłodnictwo 11, 2011, str. 14-16.
107. Grzebielec A.: Analiza rynku F-gazów w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem branży chłodniczej. Chłodnictwo 8, 2011
108. Ganicz W., Grzebielec A., Zasowski R.: Badania eksperymentalne zmiany mocy chłodniczej urządzenia w wyniku zmiany prędkości obrotowej sprężarki. Chłodnictwo 5, 2011, strony 16-19.
109. Grzebielec A., Rusowicz A.: Thermal Resistance of Steam Condensation in Horizontal Tube Bundles. Journal of Power Technologies, Vol. 91(1), 2011, 41-48.
110. Grzebielec A.: Europa zmierza w kierunku naturalnych czynników chłodniczych. Chłodnictwo 9, 2010, strony 42-46
111. Grzebielec A.: Efektywność pompy ciepła w zależności od temperatury dolnego źródła ciepła. XLII Dni Chłodnictwa, Poznań 2010.
112. Grzebielec A.: Experimental study on adsorption heat pump. Archives of thermodynamics, Vol. 30 (2009), No. Wydawnictwo IMP, Gdańsk, strony 189-200
113. Grzebielec A.: Wybór optymalnego czynnika roboczego do pracy w termoakustycznych urządzeniach chłodniczych. XLI Dni Chłodnictwa, Poznań 2009, strony 83-91.
114. Grzebielec A.: Termodynamiczne podstawy przenoszenia ciepła w termoakustycznych urządzeniach chłodniczych. Chłodnictwo 7, 2009, strony 12-16
115. Grzebielec A.: The optimum distance between layers in stack of the thermoacoustic refrigerators. XL Refrigeration’s days, Poznań 2008, strony 71-78.
116. Grzebielec A.: Termostatyczne zawory rozprężne w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Chłodnictwo&Klimatyzacja 1-2, 2008, strony 62-67
117. Grzebielec A.: Analiza zastosowania powietrza jako gazu roboczego w termoakustycznych urządzeniach chłodniczych. Chłodnictwo 4, 2008, strony 12-15
118. Grzebielec A.: Modelowanie matematyczne pracy sprężarki spiralnej. XIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Koszalin-Darłówko 2007, strony 491-498
119. Grzebielec A.: Badania eksperymentalne termoakustycznego urządzenia chłodniczego. XXXIX Dni Chłodnictwa, Poznań 2007, strony 149-156
120. Grzebielec A.: Model geometryczny sprężarki spiralnej. Chłodnictwo 11, 2007, strony 28-30
121. Grzebielec A.: Zastosowanie automatycznych zaworów rozprężnych w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Chłodnictwo&Klimatyzacja 11, 2007, strony 51-53
122. Grzebielec A.: Czy pulsacja czynnika chłodniczego w instalacjach zawsze jest szkodliwa? Chłodnictwo&Klimatyzacja 5, 2006
123. Grzebielec A.: Co nowego w adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych? Chłodnictwo&Klimatyzacja 8, 2006
124. Grzebielec A.: A Comparison of the Pressure Pulsation in Discharge Pipeline for Three Types of Compressors: Reciprocating, Scroll and Screw. Compressors 2006
125. Grzebielec A.: Zastosowanie i perspektywy rozwoju adsorpcyjnych urządzeń chłodniczych w chłodnictwie i klimatyzacji. Chłodnictwo&Klimatyzacja 4, 2005,
126. Grzebielec A., Rusowicz A.: Analysis of Water Vapour Condensation Conditions in Shell and Tube Condensers. Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants, strony 513-520
127. Grzebielec A.: Pulsacja ciśnienia w przewodach i wymiennikach ciepła urządzeń chłodniczych spowodowana pracą sprężarki. XXXVII Dni Chłodnictwa, Rosnówko-Poznań 2005, strony 107-114
128. Grzebielec A., Rusowicz A.: Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze, Chłodnictwo 1-2, 2004, strony 16-19.
129. Grzebielelc A: Wymiana ciepła i masy w adsorpcyjnych urządzeniach chłodniczych, XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Kraków 2004, strony 339-350
130. Grzebielec A.: Adsorpcyjne urządzenia chłodnicze jako alternatywne rozwiązanie dla chłodnictwa i klimatyzacji. XXXVI Dni Chłodnictwa, Poznań 2004, strony 93-104