ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Kobiera Arkadiusz

Arkadiusz Kobiera

dr inż.

Zakład Silników Lotniczych

pokój 230, ITC hala C,

e-mail arkadiusz.kobiera@itc.pw.edu.pl

tel. 234 52 68

Zainteresowania naukowe:

 • termodynamika i wymiana ciepła
 • aparatura kriomedyczna
 • napędy kosmiczne,
 • metody numeryczne w spalaniu i mechanice płynów,
 • modelowanie katalizatorów,
 • spalanie, detonacja

Tematyka prac dyplomowych:

 • Zagadnienia termodynamiczne w urządzeniach medycznych
 • Systemy kontroli termicznej w technice satelitarnej
 • Systemy kontroli termicznej w urządeniach elektronicznych
 • Napędy kosmiczne

Projekty:

 • Grant KBN: “Oddziaływanie fal detonacyjnych z warstwami materiałów palnych”  (2000-2001) - kierownik
 • Grant KBN: “Badania inicjacji wybuchu materiałów wysokoenergetycznych przez detonację gazową” (2002-2004) - kierownik
 • Grant rektora Politechniki Warszawskiej: “Numeryczna symulacja wpywu wydzielania ciepła na ściance kanału na propagacje fali detonacyjnej” (2000-2001) – główny wykonawca
 • Grant rektora Politechniki Warszawskiej: “Numeryczne badanie inicjacji warstw wysokoenergetycznych przez detonację gazową.” (2003-2003) – główny wykonawca
 • Subsydium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej “Kontrolowane spalanie w silnikach”  (2001-2004)
 • University of California  Lawrence Livermore National Laboratory “Evaluation of Rich Explosion / Detonation Limits for Hexane – Air Mixtures” (2002‑2003)
 • European Union Grant: “S A F E K I N E X: SAFe and Efficient hydrocarbon oxidation processes by KINetics and Explosion eXpertise and development of computational process engineering tools” (2003 – 2006)
 • State of Michigan “21st Century Job Fund” at University of Michigan
 • Projekt Polsko-Singapurski „Symulacje numeryczne procesu detonacji w silniku wykorzystującym wirującą detonacją” (2006 - 2008)
 • Projekt ESA/PECS „Gas Resistojet Thruster for Medium Size Satellite Attitude Control System” Nr 98104, 2009 - kierownik
 • Projekt PO IG 1.3 „Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania” Nr UDA-POIG.01.03.01-14-071/09-00 – wykonawca (Instytut Lotnictwa)
 • Projekt ESA/PECS „Development and improvement of student education in Space Technology area at Warsaw University of Technology” Nr 98089, 2009-2011 - wykonawca
 • Projekt ESA/SSTL „European Student Moon Orbiter” 2011-2014 -  kierownik
 • Projekt ESA/PECS „Development and improvement of student education in Space Technology area at Warsaw University of Technology” Nr 98089, 2009-2011 - wykonawca
 • Projekt ESA/SSTL „European Student Moon Orbiter” 2011-2014 -  kierownik

Stypendia i staże:

 • Nagoya University, Nagoya, Japan, December 1999
 • Tohoku University, Sendai, Japan, March 2002
 • Dekaban scholarship, University of Michigan, USA, July 2005 - July 2006
 • Staż na University of Michigan w ramach projektu “21st Century Job Fund” August 2006-July 2007
 • Staż na Lunds Uniwersity, sierpień 2012

Wyróżnienia i nagrody:

 • Wyróżnienie za pracę doktorską, 2004
 • Nagroda zespołowa II stopnia Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2007
 • Nagroda zespołowa I stopnia Rektora PW za osiągnięcia naukowe w roku 2009

Główne osiągnięcia inżynierskie:

 • Seria dysz natryskowych do krioterapii (CryoFlex),
 • Model/prototyp skraplarki N2O do kriochirurgii,
 • Model/prototyp skraplarki CO2 do kriochirurgii,
 • Model/prototyp korekcyjnego satelitarnego silnika rezystancyjnego
 • Budowa stanowiska próżniowo-termicznego do badan małych napędów satelitarnych
 • Program Fireball do obliczeń parametrów wybuchów w zbiornikach
 • Program REFLOPS 2 do obliczeń propagacji detonacji w złożonych geometriach w tym lotniczych w silnikach detonacyjnych

Publikacje

Artykuły, materiały konferencyjne, wystąpienia

Prace dyplomowe

Lista potencjalnych tematów prac dyplomowych i przejściowych. Własne tematy prac proponowane przez studentów też są mile widziane.