ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Kobiera Arkadiusz / Prace dyplomowe

Tematyka prac dyplomowych

Lista potencjalnych tematów prac dyplomowych i przejściowych. Własne tematy prac proponowane przez studentów też są mile widziane.

  1. Analiza termodynamiczna i projekt układu chłodzenia elektroniki w oparciu o ogniwa Peltiera
  2. Badania doświadczalne układu chłodzenia elektroniki z miniaturową sprężarką rotacyjną
  3. Badania i projekt silnika satelitarnego wykorzystującego katalityczny rozkład N2O
  4. Analiza termodynamiczna chłodziarek Stirlinga w chłodzeniu systemów satelitarnych
  5. Analiza chłodzenia systemów na przechłodzony azot w systemach kosmicznych i medycznych
  6. Badania doświadczalne wpływu parametrów gazu roboczego na parametry pracy sond kriochirurgicznych
  7. Numeryczna symulacja pola temperatury przy zamrażaniu tkanek
  8. Symulacja i optymalizacja elementów urządzeń kriogenicznych
  9. Analiza dynamiczna niskotemperaturowych systemów chłodzenia w zastosowaniach kosmicznych i medycznych
  10. Symulacje numeryczne stratyfikacji skroplonego gazu (rzeczywistego) w zbiornikach ciśnieniowych

 

Istnieje też możliwość wykonania prac przejściowych, inżynierskich i konstrukcyjnych o charakterze czysto konstrukcyjnym. Szczegółowa tematyka i sposób realizacji do indywidualnego uzgodnienia.

 

Zainteresowanych proszę o kontakt e-mailowy: arkadiusz.kobiera@itc.pw.edu.pl