ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Milewski Jarosław / Contact/Kontakt / Ogłoszenia / Będę nieobecny w dniach 9--13 kwietnia 2012 / I am absent during the period of 9--13th of April

Będę nieobecny w dniach 9--13 kwietnia 2012 / I am absent during the period of 9--13th of April

You need to be logged in to get access to the forums. You can do so here

Author Message

Jarosław Milewski

Piątek 06 Kwiecień 2012 12:50:50

Będę nieobecny w dniach 9--13 kwietnia 2012 / I am absent during the period of 9--13th of April