ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Milewski Jarosław / Dydaktyka / Algorytmy i Programy Bilansów Cieplnych

Algorytmy i Programy Bilansów Cieplnych

Prowadzący

Milewski Jarosław

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój nr 413,  e-mail: Jaroslaw.Milewski@itc.pw.edu.pl tel.22 234 52 07

   
Nowy obraz (1)
Komercyjne programy do bilansowania układów cieplnych. Instalacja energetyczna jako obiekt bilansowania. Bilans masy, energii i pędu dla stanu ustalonego i nieustalonego. Formułowanie układów równań bilansowych. Automatyzacja procesów formułowania równań, metody macierzowe, wykorzystanie grafów, metody obiektowe. Metody rozwiązywania układów równań algebraicznych i różniczkowych.
Zaliczenie przedmiotu następuje poprzez wykonanie modelu układu gazowo-parowego w czasie 45 minut dla zadanych danych wejściowych.
  Po zaliczeniu przedmiotu student posiądzie umiejętności posługiwania się profesjonalnymi i zaawansowanymi narzędziami służącymi do modelowania, symulacji i optymalizacji bilansów cieplnych układów energetycznych.