ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Palimąka Tadeusz

Tadeusz Palimąka

mgr inż. - Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii pokój 405b, e-mail: Tadeusz.Palimaka@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 02, 234 52 75

 • Członek Senatu PW
 • Członek RW
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kadr
 • Członek Zespołu Rektorsko-Związkowego ds. Pracowniczych
 • Członek Komisji ds. Przeglądu Warunków Pracy
 • Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich dla kierunku Energetyka, Mechanika i Budowa Maszyn

 

Tematyka prac badawczo – naukowych:

 • Sieci komputerowe czasu rzeczywistego – zastosowanie w warunkach przemysłowych a szczególnie w energetyce
 • Bezpieczeństwo elektroenergetyczne pracy sieci komputerowych
 • Sieci inteligentne – funkcjonalność i uwarunkowania komunikacyjne
 • Implementacja rozwiązań sieci inteligentnych pod kątem potrzeb inteligentnego budynku
 • Rewitalizacja istniejących budynków użyteczności publicznej w kontekście zminimalizowania zużycia energii w tychże obiektach 

Dydaktyka:

 • Elektrotechnika II – ML-NK317
 • Elektronika (zaoczne) – ZNW121
 • Technika mikroprocesorowa (lab) – NK397
 • Laboratorium zintegrowane ML-NK330
 • Elektrotechnika I – NW113
 • Elektronika I – NW135
 • Elektronika II – NK316

 

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • Zasilanie systemów teleinformatycznych – niezawodność, jakość i wielkość zapotrzebowania energii elektrycznej
 • Możliwość zastosowania lokalnych sieci komputerowych w warunkach przemysłowych, a w szczególności określenie środowiska pracy sieci na przykładzie elektrowni
 • Budowa algorytmu przesyłania danych w lokalnych sieciach komputerowych pracujących w warunkach przemysłowych
 • Sieć elektroenergetyczna NN – możliwości transmisji danych
 • Algorytm pracy węzła sieci inteligentnej na przykładzie gospodarstwa domowego w dużej aglomeracji i na wsi
 • Algorytm pracy węzła sieci inteligentnej na przykładzie wybranego obiektu przemysłowego
 • Model opomiarowania gospodarstwa domowego w celu uzyskania jego charakterystyki elektroenergetycznej

Możliwe zmiany, modyfikacje, jak i propozycje własnych tematów.

Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat (maksimum 10):

 • Palimąka T.: Technologia Ethernet – możliwości wykorzystania w warunkach przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem energetyki, VII Konferencja – Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, pp.209-218, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
 • Palimąka T.: Zasilanie sieci komputerowych – bezpieczeństwo elektroenergetyczne, Ekologiczne technologie w energetyce 2006, pp231-240, Konferencja Naukowo-Techniczna
 • Palimąka T.: Możliwości wykorzystania sieci elektroenergetycznych do transmisji danych, VIII Konferencja – Problemy Badawcze Energetyki Cieplnej, pp. 421-429, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
 • Praca zbiorowa: Laboratorium podstaw elektroniki dla mechaników, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
 • Palimąka T: Inteligentny system opomiarowania - uwarunkowania komunikacyjne. INSTAL 12/2015, s. 41-45

Nagrody i inne wyróżnienia:

Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej za Działalność Dydaktyczną