ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Pietrak Karol / Informatyka 1 (lab) / pojęcia na kolokwium W2

pojęcia na kolokwium W2