ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Pietrak Karol / Termodynamika (ZNK414) / Pytania na egzamin teoretyczny

Pytania na egzamin teoretyczny