ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Pietrak Karol / Termodynamika (ZNK414) / Wyniki po ezgaminach

Wyniki po ezgaminach

Patrz plik PDF. Czerwone podświetlenie oznacza za małą ilość punktów w danej kolumnie.