ITC / Pracownicy / Naukowo - dydaktyczni / Rudy Wojciech

Wojciech Rudy

WRudy

dr inż. Wojciech Rudy

Zakład Silników Lotniczych

p. 309 / p.225 hala C

e-mail wojciech.rudy@itc.pw.edu.pl

tel. 22 234 52 41

Prace badawcze:

  • badania eksperymentalne przejścia od spalania deflagracyjnego do detonacyjnego w małej i dużej skali,
  • badania eksperymentalne samozapłonu wodoru i jego mieszanin w warunkach wysokociśnieniowego wypływu do powietrza
  • modelowania komputerowe procesów spalania

Tematy prac dyplomowych i przejściowych

  • Badania eksperymentalne procesów spalania deflagracyjnego i detonacyjnego w przestrzeniach zamkniętych (kanały gładkie i z przeszkodami) i półotwartych
  • Wpływ stopnia regularności struktury komórkowej detonacji na jej propagację w przestrzeniach półotwartych
  • Opis struktury komórkowej detonacji metodami statystycznymi.
  • Badania eksperymentalne/numeryczne wpływu dodatku tlenu na występowanie samozapłonu wysokociśnieniowej strugi wodoru
  • Badania eksperymentalne tłumienia deflagracji/detonacji mgłą wodną – szczegółowy zakres pracy do ustalenia indywidualnie
  • Modelowanie komputerowe 0-D i 1-D spalania i detonacji (Cantera+Python/Matlab) - szczegółowy zakres pracy do ustalenia indywidualnie
  • Modelowanie komputerowe (KIVA3V, AVL FIRE, ANSYS Fluent) procesów spalania  - szczegółowy zakres pracy do ustalenia indywidualnie

 

Publikacje:

https://scholar.google.pl/citations?user=YMydq9wAAAAJ&hl=pl

Projekty:

GENFUEL – ADDRESSING FUNDAMENTAL CHALLENGES IN THE DESIGN OF NEW GENERATION FUELS, Marie-Curie Action Project, Industry-Academia Partnership Pathways, 7FP, 2014-2018, www.genfuel.eu

Granty dziekańskie:

2014 - Badanie rozchodzenia się fali detonacyjnej w półotwartych kanałach

2015 - Badanie rozchodzenia się fali detonacyjnej w otwartych kanałach

2017 - Badania eksperymentalne spalania deflagracyjnego i detonacyjnego w mieszaninach węglowodorowo-powietrznych w kanale z przeszkodami