ITC / Pracownicy / Obsługa

Obsługa

Recepcja

  Romuald Dutkowski 22 234 5219
  inż. Artur Habrat 22 234 5219
  Piotr Hobora 22 234 5219
  Witold Łęczycki 22 234 5219
  Mariusz Sokół 22 234 5219

Sprzątanie

  Małgorzata Buczek  
  Anna Durda  
  Renata Łukasiewicz  
  Bożena Matijaszkiewicz  
  Marta Sokulska  
  Anna Sokół