ITC / Pracownicy / Obsługa

Obsługa

Portiernia

portiernia.itc@pw.edu.pl, tel. 22 234 5219, 609 881 196

  Tomasz Augustjański tomasz.augustjanski@pw.edu.pl
  Piotr Hobora piotr.hobora@pw.edu.pl
  Adam Ptaszyński adam.ptaszynski@pw.edu.pl
  Mariusz Sokół mariusz.sokol@pw.edu.pl
  Tadeusz Zajkowski tadeusz.zajkowski@pw.edu.pl

Sprzątanie

  Małgorzata Buczek  
  Renata Łukasiewicz  
  Bożena Matijaszkiewicz  
  Elżbieta Pietrasik  
  Anna Sokół  
  Marta Wróbel