ITC / Struktura / Zakłady / Zakład Termodynamiki / Dydaktyka / Semestr letni / Termoelektryczna konwersja energii w układach chłodniczych

Termoelektryczna konwersja energii w układach chłodniczych