ITC / Kalendarz / Seminarium Instytutowe - Ustawa 2.0 Spotkanie informacyjne dla pracowników

Seminarium Instytutowe - Ustawa 2.0 Spotkanie informacyjne dla pracowników

Prof. J. Banaszek, 

Dr hab. inż. Artur Rusowicz prof. PW

ITC

Ustawa 2.0 Spotkanie informacyjne dla pracowników