ITC / News / Aktualności PW / Drugie życie odpadów

Drugie życie odpadów

Na początku tego roku wprowadzone zostały nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów, zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. Dotyczą one każdej nieruchomości objętej systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Również na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej pojawiły się pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów w kilku frakcjach. Czy segregacja w warunkach uczelni różni się od tej prowadzonej w innych miejscach?

Uczelnia
24.04.2019 10:59
17.06.2019 16:18