ITC / News / Aktualności PW / Porozumienie MEiL PW z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

Porozumienie MEiL PW z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

Współpraca naukowo-badawcza na rzecz obronności – to główna idea przyświecająca podpisanej 23 sierpnia 2018 r. umowie między Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej a Wojskowym Instytutem Uzbrojenia.

Uczelnia
27.08.2018 13:22
19.09.2018 12:18