ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Heritage Plus – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym

Heritage Plus – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym

Narodowe Centrum Nauki
18.03.2014 11:55
26.03.2014 12:17