ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze za zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce ruszy jesienią 2014 r.

Konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze za zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce ruszy jesienią 2014 r.

Narodowe Centrum Nauki
03.04.2014 08:43
11.04.2014 09:17