ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Ogłaszamy konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 oraz po raz pierwszy konkurs SHENG

Ogłaszamy konkursy MAESTRO 10, HARMONIA 10 i SONATA BIS 8 oraz po raz pierwszy konkurs SHENG

Narodowe Centrum Nauki
15.06.2018 13:32
23.06.2018 15:17