ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Ogłoszenie w sprawie składania zgłoszeń na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w polskich instytucjach naukowych

Ogłoszenie w sprawie składania zgłoszeń na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w polskich instytucjach naukowych

Narodowe Centrum Nauki
07.07.2017 13:55
15.07.2017 16:17