ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Podsumowanie oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6, SOANATA BIS 4

Podsumowanie oceny formalnej wniosków złożonych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6, SOANATA BIS 4

Narodowe Centrum Nauki
04.11.2014 12:36
12.11.2014 15:17