ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Polemika dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka z wypowiedziami prof. Izabeli Wagner

Polemika dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka z wypowiedziami prof. Izabeli Wagner

Polecamy polemikę dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka z wypowiedziami prof. Izabeli Wagner w audycji radia TOK FM na temat finansowania nauki.

Narodowe Centrum Nauki
04.11.2013 13:24
12.11.2013 14:17