ITC / News / Narodowe Centrum Nauki / Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z 28 si...

Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z 28 si...

Narodowe Centrum Nauki
16.01.2015 12:11
24.01.2015 13:17